Accountant per direct doorgehaald

De Accountantskamer heeft het verzoek van de NBA om als voorlopige voorziening een accountant per direct door te halen, toegewezen. Vonnis in de bodemzaak volgt in januari.

Bij de AA is een hennepplantage in huis aangetroffen met bijna 250 planten. In een loods die op zijn naam stond was een grotere, professionele kwekerij aanwezig. De man is eerder dit jaar door de rechtbank in Amsterdam tot 10 maanden cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld voor fraude met PGB-gelden. De tuchtzaak tegen de AA diende maandag. Het Openbaar Ministerie wil dat de man niet langer in het vak werkzaam is. Dat een accountant zich niet met fraude moet inlaten, lijkt een open deur. Maar ook de plantages moeten tot een tuchtrechtelijk verwijt leiden. ‘Alle revenuen die de beklaagde uit de plantage verkrijgt en waarmee vervolgens aankopen of investeringen worden gedaan, kun je zien als omzettingshandelingen zoals bedoeld in de witwaswetgeving’, aldus het OM. Nog voor de tuchtrechter uitspraak doet in die zaak wilde de NBA dat de man al – voorlopig – niet meer in het vak werkzaam mag zijn.

De raadsman van de accountant voerde aan dat hij het bij de fraude slechts om 4700 euro ging. Maar dat doet aan de ernst van het vergrijp niets af, aldus de tuchtrechter. ‘De Accountantskamer heeft dan ook sterk de indruk dat betrokkene het belang er niet van inziet zijn beroep uit te oefenen in overeenstemming met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels’, staat in het vonnis. De maatschappij moet met deze tijdelijke doorhaling beschermd worden. ‘Dit geldt te meer nu gevreesd moet worden dat betrokkene, gelet op de professionele wijze waarop de hennepteelt werd uitgevoerd, criminele contacten onderhoudt.’

• Zaaknr. 15/2224

Lees ook:

• OM en NBA willen accountant doorgehaald

(Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle)

Gerelateerde artikelen