Accountant ‘roerde zich in scheiding en liet neutraliteit varen’

Hoe neutraal opereerde de accountant die een vriendendienst leverde aan een man die in scheiding lag met zijn vrouw?

Zaaknr. 19/1030

De accountant wordt verweten dat ze haar objectiviteit volledig uit het oog is verloren. “Haar beweringen bij de rechtbank waren bewust onjuist, bedrieglijk en te kwader trouw.''

Haar rechtvaardigheidsgevoel was haar drijfveer zich op te werpen als financieel adviseur van de man die in scheiding lag. Hij dreigde het onderspit te delven in de scheiding, zo vreesde ze. En dus stond ze hem, de eerste paar maanden, anoniem bij. Toch besloot ze daarna ook de tegenpartij op te zoeken. 

In een e-mail aan de advocaat van de man die ze bijstond schreef ze dat de vrouw niet wist dat ze de tegenpartij al een tijdje bijstond. “Ze denkt dat ik haar het eerst gesproken heb! En ik heb aangeboden om haar en de ex-man te helpen. Dit is minder netjes maar gebleken effectief. Deze info mag niet naar buiten komen. Voor de buitenwereld geldt dat ik pas twee tot drie weken betrokken ben. Houdt dat verhaal aan.'' 

Dat is liegen en bedriegen, hield een van de leden van de Accountantskamer de accountant voor. Hij wilde weten hoe zich dat verhoudt tot het fundamentele beginsel om integer te handelen. “Ik heb bewust verzuimd te melden dat ik al met de advocaat van de tegenpartij gesproken had. Dat vind ik rechtvaardig als ik bij de andere partij aantoonbare manipulaties gezien heb'', reageerde de beklaagde. Dit handelen was volgens haar geoorloofd omdat ze nastreefde dat ook de tegenpartij niet benadeeld zou worden.

Speelbal
Het begon nog onschuldig: slechts voor een korte tijd zou de accountant haar kennis bijstaan. Dus ze bouwde geen dossier op, omdat ze niet als accountant optrad, zei ze de tuchtrechter. Het doel was om de scheiding binnen twee maanden af te wikkelen. Dat zou een langslepende juridische procedure voorkomen. Dat mislukte, waarna het moddergooien begon, zo bleek op de zitting maandag. Een van de dochters werd tegen haar moeder opgezet, zei de klagende moeder. Ze moest zeggen dat haar moeder altijd kwaad was. Het was de accountant die wilde dat de rechters duidelijk werd dat de verhouding tussen de dochter en moeder verstoord was. De dochter werd zo speelbal in de scheidingsprocedure, zei de gemachtigde van de moeder. De accountant deed beweringen in de rechtbank in de scheidingszaak die bewust “onjuist, bedrieglijk en te kwader trouw waren''. Herhaaldelijk sloeg ze waarschuwingen in de wind. “Het is wachten op nieuwe ongelukken.''

Volgens de advocaat stond haar kennis, die niets weet van financiële zaken, tegenover een vrouw met kennis van zaken. Ze nam het op voor de 'financieel onkundige man', maar haar optreden moet los gezien worden van haar vak. Ze ontdekte dat de vrouw 21.000 euro naar haar privérekening had doorgesluisd. Bij de accountant gingen alle alarmbellen rinkelen. “De waarheid moet boven tafel komen'', zei ze in haar verweer. De rol die ze kreeg werd groter dan haar lief was. En groter dan ze vooraf had ingeschat. Maar in alles handelde ze naar eer en geweten, zei ze.

De uitspraak van de tuchtrechter volgt binnen vijftien weken.

Lees ook: De 10 meest geruchtmakende tuchtzaken van 2019

Gerelateerde artikelen