Accountant mag niet-betalende klant toegang tot online boekhouding weigeren

Een AA die een klant die zijn facturen niet betaalde heeft afgesloten van diens toegang tot zijn online boekhouding handelde daarmee niet in strijd met het tuchtrecht.

Zaaknr. 19/145

Over deze zaak schreven wij: AA: klacht bedoeld om 'mij het leven zuur te maken' 

Dat blijkt uit een uitspraak van de Accountantskamer van vrijdag 19 juli. 

De klant was jarenlang mede-eigenaar van het accountantskantoor van de AA. Sinds enige tijd zijn beide heren ernstig gebrouilleerd. In februari heeft klager zijn aandelen in het kantoor aan de AA verkocht; die is daardoor weer alleen eigenaar.

De voormalige vriend en mede-eigenaar investeert in bedrijven. Een daarvan bouwt websites. De AA verzorgde van juli 2013 tot december 2018 de administratie, de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting voor deze onderneming.

De AA liet het webbureau begin 2018 weten dat hij zijn tarieven per 1 januari 2019 zou verhogen; voor november zou hij laten weten met hoeveel. Aldus geschiedde. Van de directeur kreeg hij te horen dat het bedrijf hiermee niet akkoord ging, de opdracht per 1 januari 2019 zou aflopen en de onderneming op zoek zou gaan naar een nieuwe accountant. Die vond de webbouwer vrij snel. Of de AA zijn toegang tot het boekhoudprogramma waarvan de onderneming en hij gebruik maakten maar wilde overdragen aan deze nieuwe accountant.

Dat laatste weigerde de AA. Temeer omdat het webbureau inmiddels al twee maanden achter liep met het betalen van zijn honoraria. Wel stuurde de accountant de websitebouwer alle grootboekkaarten plus de achterliggende facturen als pdf-bestand. Voor de webbouwer aanleiding een klacht in te dienen bij de tuchtraad. 

De AA reageerde in april tijdens de zitting furieus. “Oneigenlijk gebruik van het tuchtrecht. Met maar een doel: mij het leven zuur maken,” noemde hij de klacht. Volgens de accountant had hij geen enkel fundamenteel beginsel van het beroep geschonden.

De Accountantskamer geeft de AA daarin gelijk. Volgens de tuchtrechters is de veronderstelling van klager dat de accountant de toegang tot het online boekhoudprogramma zonder meer had moeten overdragen onjuist. “Het gaat immers niet om teruggave van door het webbureau en klager verstrekte administraties maar om het resultaat van de op maat gemaakte specifieke inrichting voor klaagsters en de digitale verwerking van die administraties door betrokkene”, aldus het vonnis. 

Door de toegang online toegang tot het boekhoudprogramma te sluiten heeft de AA volgens de uitspraak slechts voorkomen dat input toch nog automatisch zou worden verwerkt. Dat hierbij de belangen van het bedrijf en de eigenaar (klager) zouden dienen te prevaleren boven die van de accountant is volgens het tuchtcollege door klager onvoldoende hard gemaakt.

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle

Lees ook: Lessen uit het tuchtrecht: vriendendienst (of niet)

Gerelateerde artikelen