Accountant EY geen partij bij schikking VEB inzake Van der Moolen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft bijna zes jaar na het faillissement van handelshuis Van der Moolen een schikking bereikt voor haar leden. Accountant EY was geen partij bij de schikking. De VEB bestudeert de mogelijkheden om de voormalige accountant van Van der Moolen aan te spreken.

De VEB zegt te verwachten dat de vergoeding bij de nu getroffen schikking voor aangesloten beleggers in lijn is met of beter is dan vergelijkbare Amerikaanse schikkingen.

Op 15 februari 2013 oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam dat bij het failliete handelshuis Van der Moolen op onderdelen wanbeleid is gevoerd. Oud-topman Richard den Drijver was daarvoor verantwoordelijk. Maar voor een deel valt dat ook toe te rekenen aan de raad van commissarissen van het handelshuis en aan oud-directeur Hans Kroon. Het wanbeleid leidde tot het faillissement van Van der Moolen in september 2009. Een maand daarvoor was al surseance van betaling aangevraagd. Volgens de ondernemingskamer werd onder meer wanbeleid gevoerd in de samenwerking met entertainmentbedrijf Avalon en bij de inkoop van eigen aandelen. 

VEB: ‘De rechters baseerden hun oordeel onder meer op een gerechtelijk onderzoek naar het functioneren van bestuurders bij de onderneming. Uit die feitenreconstructie kwam een beeld naar voren van bestuurders die grossierden in ondoordachte plannen, slechte corporate governance en grootschalige belangenverstrengeling.’ De VEB heeft zich vanaf 2009 ingezet om recht te halen voor zijn achterban. Dat heeft nu geresulteerd in een schikking voor VEB-leden. De officiële bekendmaking van dit vergelijk staat op de website van de VEB.

Accountant EY was dus geen partij bij de schikking. De Accountantskamer berispte in juli 2013 de accountant van Ernst & Young die de jaarrekening over 2008 van Van der Moolen had gecontroleerd en goedgekeurd. De accountant had in het controledossier niet duidelijk vastgelegd hoe hij een bepaald onderdeel van de jaarrekening heeft beoordeeld.

Gerelateerde artikelen