Accountant De Facultatieve voor de tuchtrechter

De accountant van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie staat vrijdag voor de tuchtrechter. Hem wordt verweten dat hij de jaarrekeningen goedkeurde van zowel de koper van De Facultatieve, de verkoper en de verkochte partij. Na commotie rond deze verkoop stapte VVD-voorzitter Henry Keizer op.

Keizer en zakenpartners kochten De Facultatieve van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie in 2012 voor 12,5 miljoen euro. Dat terwijl het bedrijf een reële waarde vertegenwoordigde van 31,5 miljoen. Bovendien werd bij de verkoop een dividend van 12 miljoen euro uitgekeerd, waardoor de aankoopsom per saldo slechts 5 ton zou bedragen. EY-accountant Marcel de Kimpe keurde de jaarrekeningen goed van Keizer en consorten, van de verkopende vereniging en van de verkochte partij. Hem wordt verweten dat hij de leden van de vereniging niet waarschuwde dat het aankoopbedrag opvallend laag was. Bovendien zou er sprake zijn van een belangenconflict.

Volgens de raadsman van de beklaagde koos de vereniging bewust voor verkoop aan het management. Zo bleef de onderneming één geheel, behield De Facultatieve zijn identiteit en bleef werkgelegenheid behouden. Ze wist dat het verkopen van de onderneming in onderdelen meer geld zou opleveren, “maar maatschappelijk een verlies zou opleveren'', staat in het verweerschrift. Toen de accountant beide partijen om tafel had, was de deal al beklonken. De accountant stelde vast dat “beide partijen goed geïnformeerd waren, achter de gesloten overeenkomst stonden en dat binnen de vereniging een zorgvuldige besluitvormingsprocedure had plaatsgevonden.''

Dit verweerschrift is naar buiten gebracht door de klager in deze tuchtzaak, de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie van Pieter Lakeman. Hij deed in mei aangifte tegen Keizer en consorten. Hij verdenkt ze van oplichting. Volgens hem is de crematievereniging voor 12 miljoen euro benadeeld.

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle ]

Lees ook:

Gerelateerde artikelen