ACCA probeert verdere democratisering tijdens jaarvergadering te blokkeren

Het bestuur van ACCA, ‘The global body for professional accountants’ roept de leden op om tegen een aantal moties te stemmen die voor de aanstaande algemene ledenvergadering zijn ingediend, omdat die ‘de toekomst van ACCA in gevaar zullen brengen”.
Een achttal moties, ingebracht door eenpitter/lid Anthony Thorne namens een aantal andere leden, wil bijvoorbeeld dat het senior management van ACCA onder dezelfde disciplinaire regelgeving gaat vallen als de ‘gewone’ leden; dat de CEO en andere leden van het executive team  ook inderdaad gecertificeerd zijn als ACCA-leden en alle bijbehorende examens gehaald hebben, en dat er een einde komt aan de praktijk van ‘proxy voting’, stemmen bij volmacht. 
Ook willen de indieners bewerkstelligen, dat bestuursleden alleen door de leden benoemd kunnen worden, tijdens de algemene leden vergadering , en dat elk lid daar het woord mag voeren.
 
Het bestuur ontraadt de moties met kracht, aangezien aanvaarding ‘negatieve gevolgen zal hebben voor de organisatie en voor de uitvoering van de afgesproken strategische doelstellingen”.  
Het is beter, aldus het bestuur, als het executive team gevormd wordt door outsiders en niet-leden met de benodigde kwalificaties om een grote organisatie als ACCA te managen – het lidmaatschap is daarvoor geen primaire vereiste.
 
Wat de disciplinaire maatregelen betreft, “De Code of Ethics voor alle medewerkers is evenwaardig aan de Code waaraan de leden zich dienen te houden”.  En stemmen bij volmacht , dat is nergens strijdig met de rechten en plichten van alle leden, die volwassen genoeg zijn om zelf te beslissen of zij een volmacht geven of niet.  
De moties en de reactie van het bestuur zijn hier te lezen. 
De AGM wordt gehouden op 17 September as in het hoofdkantoor van Acca, Lincoln’s Inn Fields in  London.
 
Gerelateerde artikelen