Aantal startende ondernemers neemt af in 2015

In het eerste kwartaal van 2015 waren er 6% minder starters ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Alleen in de bouw en industrie nam het aantal starters toe, in de overige sectoren was sprake van een daling, zo blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau. In Groningen en Overijssel was de daling van het aantal starters met 13% het grootst. De verwachting is dat het aantal starters dit jaar afneemt. Het aantrekken van de arbeidsmarkt vermindert de noodzaak tot gedwongen ondernemerschap.

In het eerste kwartaal 2015 waren er 36.000 starters. Dit is 6% minder ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In bijna alle sectoren was sprake van een daling, behalve in de bouw en industrie. Alle provincies, op Drenthe na, laten een daling van het aantal starters zien. In Groningen en Overijssel was de afname van het aantal starters in het eerste kwartaal met 13% het grootst.

Een derde van alle starters begint een bedrijf in de zakelijke dienstverlening. Bijna 3.000 starters zijn in het eerste kwartaal een organisatieadviesbureau begonnen. Ook webwinkels,  persoonlijke dienstverlening (zoals kapsalons en schoonheidssalons) en overig onderwijs (sportscholen, rijscholen, dansscholen en bedrijfsopleidingen) blijven populair.

De daling van het aantal starters in het eerste kwartaal hangt mede samen met het aantrekken van de arbeidsmarkt. Doordat de economie weer groeit neemt het aantal banen toe en worden minder werknemers ontslagen. Hierdoor neemt de noodzaak af om als zzp’er aan de slag te gaan. Dit heeft zijn weerslag op het aantal starters, aangezien een grote groep starters in de afgelopen jaren noodgedwongen heeft gekozen voor het ondernemerschap. De verwachting is dan ook dat het aantal starters dit jaar verder zal afnemen.

Gerelateerde artikelen