Aantal faillietverklaringen fors gedaald in mei

De maand mei laat een forse daling van het aantal faillietverklaringen zien en afnames van het aantal startende mkb-bedrijven en stoppers. Van een zeer lichte daling was sprake bij startende zzp-ers. Dat blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek van mei 2015.

Het aantal faillietverklaringen duikt deze maand verder onder het niveau van 2014. Het aantal komt uit op 345, een daling van 40% ten opzichte van mei 2014. Bij de zzp’ers daalt dit aantal met 28% (van 134 naar 96), het mkb laat een afname zien van 322 naar 176, een daling van maar liefst 45%.

Starters dalen met 2%

In mei zijn er 13.517 vestigingen gestart. Dit zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen sprake was van  13.823 starters (-2%). Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is met 8.469 gegroeid. Dit is een lichte afname van de groei met 0,7% ten opzichte van vorig jaar mei. Het midden- en kleinbedrijf laat een afname van de groei met 13,5% zien.

Provincies

Elke provincie heeft met een aanwas te maken van het aantal bedrijven. De provincies Noord- en Zuid Holland laten verreweg de grootste groei van het aantal bedrijven zien, respectievelijk 1678 en 1600. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar blijken deze provincies als enige een groei te laten zien. De overige provincies hebben te maken met een daling in aanwas.

8% minder stoppers

Tegenover het aantal starters zijn er ook bedrijven die gestopt zijn. In totaal waren dit er in mei 6.823. Vergeleken met vorig jaar valt het aantal stoppers in mei 8% lager uit. Het aantal zzp’ers dat de stekker eruit heeft getrokken is 10% lager dan vorig jaar. Binnen het mkb ligt dit percentage 6% lager dan vorig jaar. Uit de trendgrafiek blijkt dat het aantal starters deze maand onder het niveau komt van 2014. Net zoals het aantal stoppers.

Sectoren en activiteiten

In mei was de grootste groeisector bij de zzp’er energie, water en milieu. Deze kleinste, doorgaans stabiele sector maakt een opvallende stijging mee door een toename aan adviseurs voor energievormen als windmolens. Bij de mkb’ers was dit ICT en Media.

Gerelateerde artikelen