Aantal accountantskantoren in Nederland stijgt

Het aantal accountantskantoren in Nederland is dit jaar gestegen, ook al is het aantal fusies en overnames toegenomen. Dit blijkt uit de brochure ‘Kengetallen 2015’ van ABN Amro, Full•Finance en Novak. Begin 2015 waren er 2.200 tot 2.300 zelfstandige kantoren (2.800 tot 2.900 vestigingen). De stijging is met name te vinden in de groep zzp-kantoren.

Wat de aanleiding hiervoor is, is niet onderzocht. Wellicht heeft het groeiend aantal zzp’ers in Nederland hiermee te maken. Zzp’ers zullen meestal geen gebruik maken van de diensten van een groot kantoor, maar eerder van een klein kantoor. In die zin vormt het toenemend aantal zzp’ers een bedreiging voor de grote en een kans voor de kleinere kantoren.

Uit een inventarisatie die Full•Finance begin 2015 heeft gedaan blijkt een groei van het aantal fusies, overnames en samenwerkingen in 2014. Voor 2015 wordt een nog iets grotere groei verwacht. Een van de oorzaken van de stijging van het aantal transacties is de drang van de grotere kantoren om schaalvoordelen te realiseren. Bijna alle grotere kantoren hebben de laatste jaren last van een daling van de omzet door lagere tarieven en/of klantverloop. Door een overname of fusie te doen kunnen kantoren de omzetdaling beperkt houden en dekking behouden op afdelingen en kantoorruimtes.

Aan de aanbodzijde was er een lichte stijging van het aantal kantooreigenaren dat vanwege leeftijd het kantoor verkocht. Groter was de invloed van de kantoren die ‘enige noodzaak’ voelden om zich bij een groter kantoor aan te sluiten. De eigenaren voelen de druk van de markt en de externe omgeving; de veranderingen die van hen gevraagd worden maakt hen onzeker. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van automatisering, wet- en regelgeving, de veranderende rol die van hen gevraagd wordt en de strategische keuzes die dat tot gevolg heeft. Er is met name bij de middengroep (30 tot 100 medewerkers) een behoorlijke dynamiek, ingegeven doordat men zich te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet voelt. Samenwerking/aansluiting ligt voor deze groep voor de hand.

• Brochure Kengetallen 2015

Gerelateerde artikelen