Aanpassingen aan UK GAAP bekend gemaakt

De Financial Reporting Council (FRC) in het VK heeft voorstellen gepubliceerd ter verbetering van de Ierse en Britse accounting standaarden, in lijn met de nieuwe EU-richtlijnen.
Vogens de FRC zullen ruim anderhalf miljoen kleinere ondernemingen, de zogenaamde micro-entities, baat hebben bij de voorgestelde versimpelingen. Er verandert ook het een en ander voor de volgende tranche van ‘kleine’ondernemingen, ook geschat op ca 1,5 miljoen in het VK.  
Daarnaast worden de voorschriften voor de balans en de winst-en verliesrekening flexibeler, presentatie volgens IFRS wordt mogelijk.
 
Het is de bedoeling dat de nieuwe standaard op of vanaf 1 januari 2016 van kracht wordt; vanaf 1 januari mag men rapporteren volgens de nieuwe versie. De voorstellen kunnen tot 30 april becommentarieerd worden door belanghebbenden en belangstellenden; de finale versie ordt in juli 2015 verwacht. 
De consultatiedocumenten  zijn beschikbaar op de website van de FRC 
Gerelateerde artikelen