Aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan louter digitaal

De papieren opgave wordt voor het laatst gebruikt voor de opgave 2023.

Vanaf 1 juli 2024 moeten belastingplichtigen voor dividenduitkeringen uit 2024 digitaal aangifte en opgaaf dividendbelasting doen. Aangiftes die toch via een papieren formulier binnenkomen, neemt de Belastingdienst niet meer in behandeling. Alleen de opgave en aangifte van de dividenduitkeringen over 2023 mogen nog op papier worden afgehandeld.

De Belastingdienst adviseert belastingplichtigen om de aangifte af te handelen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Waar let de fiscus op in de aangifte dividendbelasting?

Gerelateerde artikelen