Aandeelhouders toch niet zo gefocust op korte-termijn resultaat

Onderzoek wijst uit dat zij meer geïnteresseerd zijn in kwalitatieve informatie dan in de laatste financiële resultaten, om hun beleggingsstrategie te onderbouwen.
Dat veel CEO’s en CFO’s hun streven naar korte-termijnwinst goedpraten, door te verwijzen naar de druk van aandeelhouders ( “heeft dus niets te maken met mijn bonus!”) snijdt gemeenlijk nauwelijks hout, zo blijkt uit onderzoek van Edelman.  
 
Ruim 150 analisten en portfoliomanagers zeiden desgevraagd, dat zij veel meer belang hechten aan niet-financiële informatie, wanneer het gaat om strategische langere-termijn investerings-beslissingen.
Zo meldde 91% dat ze het (zeer) belangrijk vonden om enig inzicht te hebben in toekomstige kansen en risico’s van bedrijven: wat zit er in de R&D-pijplijn, welke nieuwe contracten komen eraan, wat zijn de risico’s die bedrijven zelf melden. 87% kijkt goed naar hoe het management zijn visie verwoordt en onderbouwt, 84% is geïnteresseerd in de financieringsplannen en –behoeften voor de komende jaren. 
 
Veelbetekenend lijkt ook de respons op de stelling  “If a company is able to articulate a long-term strategy that meets my investment thesis, I am willing to look past one or two quarters of misses.” 89% is het daar (zeer) mee eens. 
 
“Het blijft nog steeds lastig bedrijven over te halen om meer aandacht te schenken aan duurzame resultaten op langere termijn dan aan de eerstvolgende kwartaalcijfers,” zegt Lex Suvanto, managing director  van het financial communications team van Edelman. “Maar uit dit onderzoek mogen we toch wel leren, dat ook (aanstaande) aandeelhouders meer belang hechten aan een overtuigend strategisch verhaal dan aan weer 5% meer kwartaalwinst alleen.”
 
88% van de portfoliomanagers en analisten verklaarde belang te hechten aan kwalitatieve verhalen over trends, marge-ontwikkelingen en dergelijke. Slechts 41% was het eens met de stelling “A company has to give me quantitative guidance for me to consider the investment.”  87% vindt zich in  “I find little value in a CFO reciting the income statement and would prefer a more high-level discussion of what took place during the quarter.” 
 
De onderzoeksresultaten zijn vooral van belang voor CFO’s en Corporate Communications, die af moeten stappen van de gewoonte om elk kwartaal weer hetzelfde template opnieuw in te vullen met weinig tot nietszeggende cijfers over het verleden.
 
Gerelateerde artikelen