Aan de slag met CSRD

Een nieuw boek voor organisaties om zelf CSRD door te voeren.

De CSRD-regelgeving geldt vanaf 2025 voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Zij hebben nog een jaar om duurzaamheid door te voeren in hun beleid, acties, doelen en in de informatievoorziening. Als dat niet goed wordt geregeld heeft Finance & Control een probleem bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag.

Op 31 juli 2023 zijn de definitieve ESRS’s (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd. Deze bevatten gedetailleerde richtlijnen waaraan het duurzaamheidsverslag moet voldoen.

Bij sommige organisaties worden externen ingehuurd om CSRD door te voeren. Dit reduceert de interne inspanning en doorlooptijd, maar resulteert in hogere out of pocket kosten. Bovendien missen ze hierdoor kansen op gedragsverandering om duurzamer te opereren, terwijl dat wel de bedoeling is.

Andere organisaties kiezen ervoor om wel zelf de regie te voeren, ook al vergt de interne beschikbaarheid en het opbouwen van deskundigheid een langere doorlooptijd. Veel CFO’s, controllers en financials hebben zich aangemeld voor cursussen. Zo vormen zij zich een beeld van de impact van CSRD en de ESRS’s. Medewerkers en deskundigen vormen een kernteam.

Het boek ‘Aan de slag met CSRD’ van Fred Conijn kan hun daarbij behulpzaam zijn. In het boek komt o.a. aan de orde:

  • Welke data zijn nodig om te voldoen aan de CSRD vereisten?
  • Hoe ziet de keten eruit, waar begint die precies en waar stopt die?
  • Wat is de impact van de dubbele materialiteit op de scope?
  • Hoe wordt de reductie van broeikasuitstoot en energieverbruik onderdeel van het beleid, de sturing en acties op de werkvloer?
  • Waar kunnen we het beste mee beginnen en wat is een praktische aanpak?
Gerelateerde artikelen