€ 9 miljoen subsidie toegekend uit regionaal investeringsfonds mbo

Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven hebben zo'n € 9 miljoen subsidie ontvangen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De subsidie komt uit de Regeling regionaal investeringsfonds mbo (RIF).

Het gaat om projecten ingediend tijdens de tweede aanvraagronde van 2017, die openstond van 1 tot en met 30 juni 2017. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komt in deze ronde uit op circa € 27 miljoen.

Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld ROC van Twente met de Twentse Zorgacademie, een innovatieve leerwerk-, oefen- en testomgeving. Het Albeda College met een Practoraat Cloud Engineering om de ICT-opleidingen beter te laten aansluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven. En het onderwijsprogramma 'De Rotterdamse Plus' van Albeda/Zadkine/Hoornbeeck College om meer medewerkers met een mbo niveau 2-opleiding een plek te geven in de verpleeghuiszorg in de regio Rotterdam.

"Opnieuw hebben de aanvragen bewezen dat het onderwijs zich blijft vernieuwen. We zien dat de aanvragen echt inspelen op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed personeel, zoals in de verpleeghuiszorg", aldus minister Bussemaker (OCW). "We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het mbo innovatief en wendbaar te maken. Het regionaal investeringsfonds laat zien dat, anders dan critici stellen, de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt."

Over het fonds

Doel van het regionaal investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met de huidige toekenningen erbij zijn er tot nu toe in totaal 103 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar nog twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende aanvraagperiode loopt van 1 tot en met 31 januari 2018.

 

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen