87 procent waarde organisatie is verborgen kapitaal

Recent internationaal onderzoek heeft bevestigd dat 60 tot 85 procent van de waarde van een organisatie niet zichtbaar is.

Hetzelfde ‘Global Intangible Finance Tracker 2017’ rapport toont verder aan dat deze immateriële bezittingen cruciaal zijn voor een organisatie en voornamelijk zijn opgebouwd uit kennis en informatie. 

Van verborgen kapitaal…
Uit onderzoeken van Ocean Tomo  (een internationale financiële specialist op het gebied van intellectual asset management) en WIPO (de World Intellectual Property Organisation) uit 2015 blijkt verder dat in 1975 slechts 17% van de bedrijfswaarde uit immateriële bezittingen bestond. Door de opkomst van kennis en informatie als productiefactor is dat aandeel de gegroeid tot een indrukwekkende 87%.

Dit verborgen kapitaal is overal, manifesteert zich in meer dan 130 verschillende assets en vormt daarmee de motor van iedere organisatie, het maakt haar uniek. Toch zijn organisaties zich nauwelijks nog bewust van deze enorme hoeveelheid aan waardevolle ‘assets’ en hebben nog nauwelijks zichtbaar gemaakt, of is het begraven onder goodwill. Daardoor missen organisaties voordelen en lopen ze risico’s.
 
…naar immaterieel vastgoed
Friso de Jong, oprichter van NUMIQ: “In heel veel landen om ons heen is veel aandacht voor wat ‘intangibles’ en ‘intellectual asset management’ en ‘infonomics’ wordt genoemd.  In Nederland is dit nauwelijks bekend; ‘kenniskapitaal’, ‘intellectueel kapitaal’ en ‘immaterieel vastgoed’ komen het meest in de buurt. Met NUMIQ helpen we organisaties bij het bewust worden, ontginnen, waarderen en exploiteren van hun kenniskapitaal. We zetten hun verborgen kapitaal om in immaterieel vastgoed. Met alle voordelen van dien.”
 
Denk bij voordelen onder andere aan het vergroten van de concurrentiepositie, een betere –maatschappelijke-  verslaggeving, betere marges, een betere balanspositie/ROI voor aandeelhouders. Denk bij de risico’s aan diefstal of lekken van gevoelige en kennisintensieve informatie door gebrekkige informatiebeveiliging, onderbenutte assets, wegvloeien van know-how, et cetera. 

Lees ook: 5 bouwstenen van radicaal verbeterde externe rapportages

Gerelateerde artikelen