81 procent spaarders maken zich zorgen over negatieve spaarrente

Meerderheid van de Nederlandse spaarders maken zich grote zorgen over de gevolgen een negatieve spaarrente. 

De overgrote meerderheid van de Nederlandse spaarders maakt zich grote zorgen over de gevolgen van een mogelijke negatieve spaarrente. 

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van October onder 1.011 Nederlanders met ten minste 2.500 euro spaargeld. Van alle ondervraagden geeft 64 procent aan zijn spaargeld van de bank te halen in het geval van een negatieve rente.

Hoe kleiner de spaarpot, des te groter de kans dat dit geld wordt opgenomen. Zo zegt 71 procent van de ondervraagden met maximaal tienduizend euro spaargeld, dit van de bank te halen wanneer deze een negatieve spaarrente introduceert. Onder respondenten met meer dan vijftigduizend euro spaargeld bedraagt dit nog steeds 52 procent. “Deze cijfers tonen de omvang van de problematiek”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Als gevolg hiervan zien we dat maar liefst 87 procent van de ondervraagden vraagt om overheidsingrijpen. Als mogelijke eerste stap kan de overheid een duidelijke grens stellen waaronder geen negatieve rente aan de consument in rekening kan worden gebracht.”

Alternatieven
In het geval van een negatieve spaarrente heeft een groot gedeelte van de ondervraagden een duidelijk plan. Zo zegt 39 procent hun spaargeld het liefst thuis te bewaren. 32 procent zegt het vrijgekomen kapitaal te gaan besteden aan acties die lastenverlaging opleveren, zoals aflossen op de hypotheek of het aanbrengen van isolatie- en/of zonnepanelen. Een kwart van de ondervraagden gaat bij een negatieve spaarrente meer (spaar)geld beleggen in aandelen. Mannaerts: “Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse spaarders goed op de hoogte zijn van de eventuele gevolgen van een negatieve spaarrente (82 procent). Om rendement op je spaargeld te realiseren, is het daarom ook belangrijk om te weten welke alternatieven er zijn. Blijf jezelf daarbij goed bewust van de risico’s.” 

Geen keuze
Maar liefst 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat de rente via de bank op dit moment de enige manier is waarop zij rendement op hun spaargeld ontvangen. Ook hier geldt; minder spaargeld – minder keuze. Zo kiest 69 procent van de ondervraagden met maximaal tienduizend euro spaargeld ervoor om dit op de bank te zetten. Voor de ondervraagden met meer dan vijftigduizend euro spaargeld ligt dit percentage op slechts 39 procent. Mannaerts: “De meeste mensen met een kleine spaarpot gebruiken hun spaargeld voornamelijk voor onvoorziene omstandigheden. Zij hebben daarom ten alle tijden toegang tot het spaargeld nodig, waardoor beleggen en investeren geen optie is. De discussie rondom ingrijpen door de overheid, dient in dat licht te worden geplaatst."

Gerelateerde artikelen