70% van institutionele beleggers wijst projecten af vanwege te weinig aandacht voor milieu, maatschappelijke effecten en good governance

Uit onderzoek van PwC blijkt dat institutionele beleggers steeds vaker MVO-criteria hanteren bij nieuwe ventures.
Bridging the Gap is de titel van een onderzoek door PwC naar beleggers-attitudes tegenover ‘maatschappelijk verantwoorde investeringen’. Onder de respondenten belangrijke spelers op dit veld, zoals grotere vermogensbeheerders en pensioenfondsen.  
97% van hen verwacht dat naast profit ook people en planet steeds belangrijker criteria zullen worden bij hun investeringsbeslissingen. Daarnaast tellen fiduciaire verplichtingen, reputatierisico en ‘corporate values’ steeds zwaarder mee. 
 
Er is een brede consensus dat respect voor ESG (environmental, social and corporate governance) aspecten waarde creëert, zowel voor de aandeelhouders als voor de maatschappij in het algemeen. Wel vindt men het moeilijk de waarde of de bijbehorende risico’s in geld te waarderen en om die overwegingen in de investeringscriteria te integreren. Desalniettemin zegt 97% dat zij bij elke investeringsbeslissing standaard een ESG-analyse maken. 
Accountancylive.com doet vandaag verslag over de Accounting for Sustainability conference, georganiseerd door de London Business School , de University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership en A4S, Accounting for Sustainability, een door prins Charles opgerichte NGO die streeft naar meer aandacht voor het milieu in accounting en accountingopleidingen. 
 
Daar vertelde onder andere Harvard professor Srikant Datar dat ‘sustainability accounting’ daar inmiddels een verplicht vak in alle MBA-opleidingen is. University of Chicago accounting professor, Doug Skinner maakte zich ongerust, omdat hij en zijn studenten ervaren daqt CEO’s en CFO’s door de financiële markten gedwongen worden vooral  korte-termijn resultaten te laten zien, willen zij financiering krijgen.
Meer details over het PwC rapport ( en het rapport zelf) via pwc.blogs.com/
Gerelateerde artikelen