40 miljoen van vermogen Endstra naar Staat

De helft van de waarde van het vastgoedconcern van de geliquideerde 'onderwereldbankier' Willem Endstra gaat naar de Staat. Het gaat om een bedrag van 40 miljoen euro in onroerend goed. Om die waarde te kunnen bepalen zijn een extern accountantskantoor, accountants van het OM en specialisten van de Belastingdienst ingeschakeld. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt.

Met name na de moord op Endstra in 2004 is gebleken dat behalve legale inkomsten en investeringen er ook omvangrijke criminele geldstromen door het concern liepen, waardoor het concern zich door toedoen van Endstra schuldig maakte aan witwassen.

Met de 40 miljoen heeft het vastgoedconcern van Endstra (Wilmar Beheer B.V. en Arpollo Amsterdam B.V. en hun opvolgers) volgens het OM ‘op een passende wijze’ afgerekend voor de witwasactiviteiten.

Na de dood van Endstra hebben de verantwoordelijken voor de vastgoedondernemingen alle medewerking verleend aan het onderzoek ter vaststelling van de gang van zaken in het verleden en de waarde van het concern ten behoeve van een strafrechtelijke afdoening. Om die waarde te kunnen bepalen zijn een extern accountantskantoor, accountants van het OM en specialisten van de Belastingdienst ingeschakeld. In de transactie met het OM is bepaald dat aan de Staat vorderingen, vastgoed en aan vastgoed gerelateerde geldbedragen wordt overgedragen. Deze totale afwikkeling is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen OM en de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen