Steeds meer werkgevers betalen aanbrengpremie

Aanbrengpremie in de cijfers

Steeds meer werkgevers gebruiken financiële prikkels zoals aanbrengpremies om nieuw personeel aan te trekken, meldt de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Dit komt voort uit een groeiende moeite van werkgevers om gekwalificeerd personeel te vinden.

Uit recent onderzoek van de AWVN blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers aanbrengpremies aanbiedt aan werknemers die nieuwe collega’s aandragen. Een vergelijkbaar aantal werkgevers biedt ook extra salaris aan nieuw personeel. Dit is een reactie op de krapte op de arbeidsmarkt.

Toenemende concurrentie om talent

Naast financiële stimulansen proberen werkgevers de wervingskracht te vergroten door aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden, zoals flexibele werktijden en thuiswerkfaciliteiten. Deze strategieën zijn vooral gericht op het aantrekken van talent in technische, productie- en ICT-functies op mbo-niveau.

Anticiperen op toekomstige krapte

De AWVN constateert dat meer dan de helft van de werkgevers verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt zal aanhouden, terwijl drie op de tien denken dat de tekorten nog zullen toenemen. Dit dwingt werkgevers tot een proactieve aanpak bij het vinden en binden van nieuw personeel.

Administratieve afhandeling van aanbrengpremies

Voor accountants die te maken krijgen met aanbrengpremies, zijn er specifieke administratieve richtlijnen:

1. Boekhoudkundige behandeling: De aanbrengpremie moet worden geboekt als loonkost in de bedrijfsadministratie. Dit wordt opgenomen in de personeelskosten van de onderneming.

2. Fiscale verplichtingen: De aanbrengpremie is onderhevig aan loonbelasting en premies volksverzekeringen. De werkgever moet deze inhouden op het loon van de werknemer en afdragen aan de Belastingdienst.

3. Jaarrekening verplichtingen: De aanbrengpremie moet worden vermeld in de jaarrekening van de onderneming, onder de personeelskosten.

Gerelateerde artikelen