‘30%-regeling handhaven’

“De 30%-regeling voor expats in Nederland is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven en goed voor de schatkist. Er is dus alle reden om de regeling te handhaven.” Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een evaluatie van de regeling door het kabinet.

De 30%-regeling houdt in dat Nederlandse bedrijven hun buitenlandse werknemers een onbelaste forfaitaire vergoeding van 30 procent van het loon mogen geven met het oog op de extra kosten die zij maken voor hun verblijf in Nederland. Het gaat om in totaal meer dan 56.000 veelal hoogopgeleide werknemers met een expertise die hier schaars of niet aanwezig is. “Er is geen indicatie dat de regeling tot verdringing van Nederlandse arbeidskrachten leidt,” aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgens vakbond FNV leidt de regeling juist wel tot verdringing. 

‘Goed voor vestigingsklimaat’

MKB-Nederland en VNO-NCW: “De regeling draagt bij aan het vestigingsklimaat in Nederland. Dat speelt met name voor internationaal georiënteerde bedrijven die arbeidsintensief zijn en hoogwaardige arbeid bieden. Te denken valt aan hoofdkantoren, ict-bedrijven en onderzoek en ontwikkeling. Volgens de onderzoekers is de regeling eenvoudig, transparant en voorspelbaar, en zorgt deze voor lagere administratieve lasten voor werkgevers en werknemers.”

‘Opbrengst hoger’

“Net als wat MKB-Nederland en VNO-NCW al eerder hebben benadrukt, blijken de maatschappelijke baten groter dan wat de regeling de schatkist kost. Daarmee maakt de regeling onderdeel uit van het fiscale stelsel dat van belang is voor de Nederlandse kenniseconomie, en gehandhaafd moet blijven. Zeker nu andere landen vergelijkbare regelingen invoeren, neemt het belang om talent aan te trekken alleen maar toe. Ook met het oog op de Brexit en de ontwikkelingen in Amerika,” aldus de ondernemersorganisaties.  

Lees ook:

Gerelateerde artikelen