FNV: 30%-regeling leidt tot verdringing

Vakbond FNV is kritisch over de evaluatie van de 30%-regeling die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de vakbond leidt deze expatregeling tot verdringing.

“Het ministerie zegt dat de regeling, die leidt tot enorm premie- en belastingvoordeel voor werkgevers, niet lijkt te leiden tot verdringing van werk van Nederlandse vakkrachten. FNV constateert, dat de regeling met name door banken als ING en ABN Amro misbruikt wordt om ICT’ers uit landen zoals India te halen, terwijl er 7600 Nederlandse ICT’ers werkloos zijn,” aldus de vakbond.

Verdringing

Bob Bolte, bestuurder FNV Finance: “De regeling leidt zeker tot verdringing. Er is helemaal geen schaarste aan Nederlandse ICT-vakkrachten, waardoor er mensen uit India zouden moeten komen. Mensen die nu thuis op de bank zitten, zijn vervangen door Indiase ICT’ers. Deze mensen kun je omscholen in zes tot twaalf weken. Als een functie echt schaars is, zijn banken ook wel bereid zonder staatssubsidie mensen wat meer te betalen.”

Geen controle

FNV: “Het ‘schaarste-criterium’ in de regeling wordt al sinds 2012 niet meer gecontroleerd. Het enige criterium is het inkomen, dat nu ligt op minimaal 37.000 euro bruto per jaar (en 28.125 euro bij mensen onder de 30 met een mastertitel). Iedereen die meer verdient, kan dus zonder verdere beperkingen naar Nederland worden gehaald en gebruik maken van de 30%-regeling. Een maximuminkomen is er niet, waardoor de regeling excessieve voordelen biedt aan werkgevers die hoge lonen betalen. De evaluatiecommissie van Financiën stelt voor om bij inkomens boven 100.000 euro de fiscale voordelen te beperken en de looptijd per werknemer te beperken van 8 naar 5 jaar.” 

‘Toetsen van schaarste’

Tuur Elzinga uit het FNV Bestuur: “Op zich is het goed dat het ministerie iets probeert te doen aan het weglekken van belastingen. Maar het echte probleem, verdringing, onderkent het ministerie niet. Wij bepleiten dus het opnieuw toetsen van schaarste, voordat je een expat hierheen haalt. Dat moet dus niet meer enkel afhankelijk zijn van het inkomen. Deze regeling spekt uiteindelijk alleen de bedrijven, en dat moeten we met zijn allen opbrengen, terwijl Nederlandse vakmensen thuiszitten. FNV wil gelijke loonkosten voor gelijk werk. Wij willen dat mensen collega’s zijn, geen concurrenten.” 

Lees ook:

Gerelateerde artikelen