250 dagen bedenktijd bij buitenlandse overname

Bedrijven worden in de toekomst beter beschermd tegen aandeelhouders die grote veranderingen willen doorvoeren. Het nieuwe kabinet wil de bedrijven een bedenktijd geven van 250 dagen.

Een bedrijf wordt nu soms tegen zijn zin verrast door buitenlandse kopers of aandeelhouders die het willen opsplitsen of op een andere manier hervormen. Ondernemingen als Akzo en Unilever wisten de afgelopen tijd maar ternauwernood dat soort aanvallen af te slaan.

Als een onderneming zelf al maatregelen heeft genomen om zich tegen al te drieste plannen van aandeelhouders te beschermen, kan zij geen beroep doen op de adempauze van 250 dagen, staat in het regeerakkoord. Last een bedrijf de bedenktijd in, dan moet de leiding de aandeelhouders wel verantwoording afleggen en uitleggen wat zij met de onderneming voor heeft.

(ANP)

Gerelateerde artikelen