160 miljard minder inkomsten voor EU door niet-geïnde btw in 2014

In 2014 is de EU voor maar liefst 159,5 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, zo blijkt uit cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd.

Onderzoek toont aan dat het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag (de ‘btw-kloof’) op jaarbasis opnieuw onaanvaardbaar hoog is, zo stelt de Europese Commissie. De Commissie heeft er recentelijk toe opgeroepen het Europese btw-stelsel te herzien en het fraudebestendiger en efficiënter te maken, en deze bevindingen zetten haar pleidooi kracht bij. De lidstaten moeten nu gevolg geven aan het in april voorgestelde actieplan "Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU" door het eens te worden over een regeling voor een sluitend btw-stelsel voor grensoverschrijdende handel in de Unie. Meer onmiddellijke maatregelen om het probleem van btw-fraude aan te pakken zijn reeds van kracht, maar uit de cijfers van vandaag blijkt volgens de Commissie dat diepgaandere hervormingen nodig zijn.

Nederland haalde in 2014 volgens de cijfers van Brussel 42,7 miljard euro binnen aan btw, 10 procent minder dan waar op gerekend was. Het was wel een lichte verbetering ten opzichte van 2013. De btw-kloof was met 37,9 % het grootst in Roemenië en met 1,2 % het kleinst in Zweden. In absolute cijfers werd de grootste btw-kloof, 36,9 miljard euro, opgetekend in Italië, terwijl Luxemburg met 147 miljoen euro de kleinste btw-kloof had.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Door niet-geïnde btw lopen de lidstaten tientallen miljarden euro’s mis. Dat is onaanvaardbaar. De huidige regeling is volkomen onaangepast om btw-fraude en verkeerde berekeningen aan te pakken en daarin zal geen verbetering komen als er niet wordt ingegrepen. De lidstaten moeten het nu snel eens worden over een sluitend en fraudebestending Europees btw-stelsel, zoals de Commissie eerder dit jaar heeft uiteengezet. Daarom dring ik bij alle lidstaten aan op een gezonde discussie die volgend jaar elementen moet opleveren voor Commissievoorstellen, zodat we deze kwestie eens en voor altijd kunnen oplossen."

De studie naar de btw-kloof wordt gefinancierd door de Commissie in het kader van de werkzaamheden die zij verricht om het btw-stelsel in Europa te hervormen en belastingfraude en -ontduiking te bestrijden. Uit het vandaag voorgestelde verslag blijkt dat, hoewel de btw-inning is verbeterd in sommige lidstaten, er enkel grote vooruitgang kan worden geboekt wanneer de lidstaten het met elkaar eens worden om het huidige Europese btw-stelsel eenvoudiger, fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken.

In vergelijking met 2013 is de btw-kloof in 2014 2,5 miljard euro kleiner geworden, maar wat de naleving van de btw-regels betreft, zijn er nog steeds enorme verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten. In 18 lidstaten gingen de cijfers erop vooruit, terwijl acht lidstaten er niet in zijn geslaagd meer btw-inkomsten te innen dan het jaar voordien.

De ramingen voor 2014 zijn nauwkeuriger dan de voorgaande jaren dankzij de betere boekhoudkundige gegevens die door de EU-lidstaten overeenkomstig nieuwe internationale normen zijn verstrekt.

Achtergrond

De Commissie heeft het Actieplan btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU in april 2016 goedgekeurd. Het plan omvat onmiddellijke en dringende maatregelen ter verkleining van de btw-kloof alsook strategische langetermijnoplossingen ter bestrijding van btw-fraude en ter verbetering van de btw-inning in de EU. In dit plan wordt beschreven welke stappen moeten worden gezet om tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU te komen en hoe het btw-stelsel moet worden aangepast aan de interne markt, de digitale economie en de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen.

De Commissie zal in 2017 wetgevingsvoorstellen indienen om het beginsel van btw-heffing op grensoverschrijdende handel in de EU te bekrachtigen. Grensoverschrijdende fraude is jaarlijks verantwoordelijk voor 50 miljard euro van de btw-kloof in de EU en het nieuwe stelsel zou die grensoverschrijdende fraude met 80 % (ongeveer 40 miljard EUR) moeten terugdringen.

De Commissie roept de lidstaten nu op een grondige discussie aan te gaan over een sluitend btw-stelsel op maat van de 21e eeuw.

Gerelateerde artikelen