100 Group wil IAS 7, Het kasstroomoverzicht, verscherpen

De 100 Group van Britse Finance Directors vindt de voorstellen van de IASB voor een update van IAS 7 niet ver genoeg gaan.
Eind december vorig jaar vroeg de IASB om reacties op voorstellen om IAS 7, Statement of Cash Flows, te verbeteren. De aanleiding was druk vanuit investeerders om meer en duidelijker informatie te krijgen over de financieringsactiviteiten en kasstromen van een onderneming. 
 
De groep, representanten van de UK FTSE 100 bedrijven, vindt dat vooral de voorstellen rond schuldposities niet voldoende inzicht geven aan investeerders. Het ware beter, indien de IASB zou voorschrijven of toestaan dat ondernemingen de netto-schuldpositie presenteren, inclusief veranderingen die daarin gedurende de rapportageperiode zijn opgetreden. 
 
De IASB heeft in de voorstellen tot dusverre nagelaten ‘debt’ duidelijk te definiëren, omdat dit op dit moment te ingewikkeld zou zijn en mogelijk het hele Disclosure Initiative project onnodig zou ophouden. Daarom koos de Board voor  ‘financing activities, excluding equity items’  als omschrijving van netto schulden. Maar volgens de 100 financieel directeuren resulteert dit mogelijk in een ‘incompleet beeld’ van wat er met de schulden gebeurd is.
 
De volledige reactie van de groep van 100 is hier te lezen.
Gerelateerde artikelen