Zware financiële pijn voor boeren door wijziging mestwetgeving

Ondernemers verliezen ongeveer een derde van hun inkomen.

De Nederlandse melkveesector wordt hard geraakt door wijzigingen in de mestwetgeving. Melkveehouders lijden gemiddeld een verlies van 27.500 tot 34.500 euro per jaar. Dat is ongeveer een derde van hun inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

  • De kosten van mestafvoer verdrievoudigen door wijzigingen in de wetgeving
  • Een aantal boerenbedrijven zal het niet overleven door de sterk oplopende kosten
  • De veestapel zal krimpen met mogelijk een half miljoen dieren in 2030

Melkveehouders kunnen door de nieuwe wetgeving veel minder mest kwijt op hun eigen bedrijf. De kosten voor mestafvoer zijn daardoor ongeveer verdrievoudigd. Als die prijzen nog verder oplopen, wat de Wageningse onderzoekers “goed denkbaar” noemen, worden de inkomensverliezen nog groter en zullen sommige boeren het niet redden.

De boeren willen dat de uitzondering die de Europese Unie jarenlang voor hen maakte, van kracht blijft. Daardoor mochten ze meer mest over hun land uitrijden dan de Europese regels voorschrijven. Omdat het slecht gaat met de natuur en Nederland krediet verspeelde door de randen van de regels op te zoeken, besloot de Europese Commissie de zogeheten derogatie niet te verlengen.

Nog verder inkomensverlies mogelijk

De Wageningse onderzoekers rekenden ook door wat de inkomenseffecten voor de boeren zijn van de korting op fosfaatrechten die Brussel wil doorvoeren als Nederland volgend jaar niet voldoet aan de mestregels. Boeren mogen dan minder koeien houden, wat zal leiden tot minder opbrengsten. Voor een gemiddeld melkveebedrijf betekent dat een verder inkomensverlies van zo’n 28.000 euro per jaar, bij 10 procent minder dieren.

Daling veestapel van 11 tot 28 procent

Het aantal melkkoeien in Nederland daalt de komende jaren volgens de onderzoekers van Wageningen Economic Research fors. In 2030 zullen er tussen de 170.000 en 450.000 minder dieren zijn, een daling van 11 tot 28 procent. (ANP)

Rabobank heeft wel begrip voor boze boeren in Europa

Gerelateerde artikelen