‘Zorgplicht accountant heeft grenzen’

De zorgplicht van een accountant kan met zich meebrengen dat hij zijn cliënt waarschuwt voor ‘zichtbare risico’s die buiten zijn opdracht liggen’. Maar er zijn omstandigheden dat de zorgplicht beperkt is. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De casus is die van een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf die in zwaar weer verkeert. Bij de bespreking van de jaarcijfers, over 2012, oppert de zakenman bij zijn accountant de mogelijkheid het bedrijfspand te verkopen en iets anders te gaan huren. De AA heeft bij die gelegenheid globaal ‘de mogelijke boekwinst geschetst en gevolgen voor de resultaten en liquiditeit’. Hij zou ook hebben geadviseerd om ter zake van een eventuele verkoop van het bedrijfspand eerst contact met een andere adviseur te zoeken.

De ondernemer laat er echter geen gras over groeien en verkocht het bedrijfspand de volgende dag reeds aan een buurman. Bij de afwikkeling van de koop blijkt dat de hypotheekverstrekker een boeteclausule hanteert bij voortijdige aflossing. Het komt in dit geval neer op 50.000 euro. De accountant had daarvoor moeten waarschuwen, meent de klager.

Die is echter niet betrokken geweest bij het aangaan van de hypothecaire lening en was ook niet op de hoogte van de forse vergoeding die tegenover vervroegde aflossing stond. Behalve dat ene, verkennende, gesprek is de AA voordien nooit betrokken geweest bij gesprekken over de verkoop van het pand. Hij had een beperkte opdracht, namelijk het samenstellen van jaarrekeningen en verzorgen van salarisadministratie. Er is niets gebleken van een afzonderlijk advies omtrent de verkoop van het pand.

Onder deze omstandigheden reikte de zorgplicht van de accountant niet zo ver, dat hij de ondernemer uit eigen beweging had moeten informeren over mogelijke financiële consequenties van de vervroegde aflossing van de geldleningen, zo oordeelt het CBb.

De ongegrondverklaring van de Accountantskamer tegen het verwijt blijft daarmee in stand.

Lees ook:

[Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen