Zorginspectie ronselt accountants

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werft sinds kort accountants om de bedrijfsvoering van zorgorganisaties beter te kunnen beoordelen, meldt het dagblad Trouw.

Naar aanleiding van misstanden bij thuiszorgorganisaties, zoals onlangs bij Privazorg en eerder bij Alliade, heeft de IGJ een programmateam opgezet dat kijkt naar integere bedrijfsvoering in de branche. De IGJ houdt diverse zorgbedrijven in de gaten die onverklaarbaar hoge winsten halen. 

Voor het programmateam worden ook accountants geworven. Ook sprak de IGJ met diverse accountancybureaus over de vraag hoe zij aankijken tegen de eigen beroepsgroep en ‘bijzondere gedragingen’ van collega’s, aldus Trouw. "In die gesprekken zou zijn aangegeven dat het rapport over Privazorg waarin ook de rol van huisaccountant Grant Thornton wordt besproken, invloed heeft."

Bron: Trouw