Zonder arbeidsverhouding geen fictieve dienstbetrekking

Is er tussen een bv en een particulier sprake van een fictieve dienstbetrekking? Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hierover geoordeeld.

Een particulier houdt een (middellijk) aanmerkelijk belang in een bv van 55,25%. Hij is gehuwd met de enig aandeelhouder van een in België gevestigde vennootschap. De particulier beschikt over een volmacht van zijn echtgenote om de vennootschap feitelijk (mede) te leiden.

De bv en de vennootschap zijn overeengekomen dat de bv vanaf 1 januari 2004 een vaste managementvergoeding van € 90.000 per jaar betaalt aan de vennootschap voor geleverde diensten. De bv heeft in haar aangiften vpb 2005 tot en met 2008 de vergoedingen van € 90.000 in aftrek gebracht.
 
De belastinginspecteur heeft de jaarlijkse uitgaven van € 90.000 niet in aftrek toegelaten. Volgens de belastinginspecteur is sprake van een beloning voor door de particulier op persoonlijke titel verrichte werkzaamheden in hoedanigheid van aanmerkelijkbelanghouder. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht aannemelijk dat de particulier de voor de bv verrichte werkzaamheden namens de vennootschap heeft verricht, dat de adviesdiensten door de vennootschap aan de bv zijn geleverd en dat de bv hiervoor kosten heeft moeten maken. 

De belastinginspecteur maakt niet aannemelijk dat de jaarlijkse prijs van € 90.000 onzakelijk is. Hij heeft daarom ten onrechte navorderingsaanslagen vpb over de jaren 2005 tot en met 2008 opgelegd. 

Dan is verder in geschil of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking tussen de bv en de particulier. De rechtbank acht het enkele feit dat de door de particulier werkzaamheden heeft verricht voor de bv onvoldoende voor het aanwezig zijn van een fictieve dienstbetrekking. 

Er moet dan sprake zijn van een arbeidsverhouding tussen de particulier en de bv, en die is hier niet aanwezig. De particulier heeft de werkzaamheden immers namens de vennootschap aan de bv verricht en niet op persoonlijke titel. De belastinginspecteur heeft daarom ten onrechte loonheffing nageheven.

(Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen