Zo wil de SEC verslaggeving verbeteren

Wesley Bricker, Chief Accountant van de SEC, wil op vijf manieren financiële verslaggeving verbeteren.

De SEC is de afkorting van Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse toezichthouder op de financiele markten. De website Daily Financial Executives schrijft over een recente speech van Bricker. Volgens Bricker zijn er vijf audit-gerelateerde gebieden die moeten bijdragen aan betere financiële rapportages voor investeerders, beleggers en andere belanghebbenden. Dat zijn: onafhankelijkheid (van de auditor), talent, regulering, audit-firma governance and onafhankelijke audit-committees. 

“Onafhankelijkheid is fundamenteel voor de geloofwaardigheid van audit-rapporten en het vertrouwen van investerdeers in deze rapporten. De oordelen die auditors maken, moeten zowel objectief en onpartijdig zijn. De regels die deze onafhankelijkheid en standaarden bewaken moeten regelmatig gereviewed worden. Voldoen ze nog in de veranderende omgeving van de auditor?”

Bricker verwees ook naar de recente aanbevelingen van commissies over het auditvak in het Verenigd Koninkrijk. “In mijn mening hebben sommige beperkt nut in de VS en internationaal”, zei hij. “Sommige zouden zelfs risico’s met zich mee kunnen brengen voor de auditkwaliteit en de belangen van investeerders. Ik ben bezorgd over nationale aanpakken die de belangen van de publieke en private sector verstrengelen. Dit kan zorgen voor een vervaging van verantwoordelijkheden van iedere stakeholder.” 

Een ander aandachtspunt is talent. Er is ook in de VS bezorgdheid over de kwantitieit en kwaliteit van de aanwas nieuwe studenten die kiezen voor het accountingvak. “Het vak moet aantrekkelijk blijven voor de aankomende generatie”, aldus Bricker. “Dat is de enige manier waarop we het systeem voor financiële verslaggeving kunnen blijven verbeteren en aanpassen.”

Bricker eindigde zijn speech met een aantal positieve waarnemingen. Het gaat volgens hem goed met verslaggeving in de VS wat zou blijken uit de laagste gehalte revisies in jaar- en kwartaalverslagen in 20 jaar. Er zijn de laatste jaren ook minder bedrijven met ineffectieve ‘disclosure controls’ gevonden. En de bevindingen van auditors tijdens inspecties zijn ook aan het afnemen, zowel in frequentie als in de ernst van gevonden problemen. “Ik geloof in een heldere toekomst, maar het is geen zekerheid”, besloot de topaccountant van de SEC. “Het hebben van eerlijke, betrouwbare en orderlijke kapitaalmarkten is een pilaar van de Amerikaanse economie. De toekomst behoort tot diegene met de energie om te leiden en de verbeelding om dingen beter te maken.” 

Gerelateerde artikelen