Zo werkt de compensatie voor energie in het MKB

Steun als minstens zeven procent van de omzet opgaat aan stroom.

Het kabinet komt met een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven die veel geld kwijt zijn aan energiekosten. De TEK-regeling biedt compensatie voor de helft van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Het kabinet wil hiermee de stijging van de energienota door de torenhoge energieprijzen drukken. 

De aanvraag zal naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar mogelijk worden. MKB-bedrijven komen in aanmerking wanneer minimaal zeven procent van hun omzet op gaat aan energiekosten. De tegemoetkoming is uiterlijk 160.000 euro. De regeling geldt voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro. 

De omzet voor dit jaar wordt gebaseerd aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. 

De tegemoetkoming die ontvangen is door het prijsplafond wordt in mindering gebracht op de TEK-subsidie. Dat geldt ook voor energie die bedrijven terug leveren aan het net, bijvoorbeeld stroom die is opgewekt door zonnepanelen.

Om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de norm, doet de netbeheerder een schatting van het jaarverbruik. Er wordt gerekend met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het vierde kwartaal van 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze modelprijs vast.

De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Als het boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar, wordt later bekendgemaakt welke omzetgegevens tellen om de intensiteitstoets te berekenen.

Gerelateerde artikelen