Ziekteverzuim kost in 2022 meer dan achttien miljard euro

Dit jaar stijgt het ziekteverzuimpercentage boven de vijf procent. Tegelijkertijd neemt ook de verzuimduur toe.

Dit blijkt uit het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid dat Nationale-Nederlanden vandaag publiceert. 

Samen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt het ziekteverzuim voor steeds meer druk op werkend Nederland. Psychische klachten gerelateerd aan het werk blijken één van de belangrijkste oorzaken voor lang ziekteverzuim. Maar liefst 70 procent van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers en bijna acht op de tien werknemers met geldzorgen bespreekt hun geldzorgen niet. 

De jaarlijkse kosten van het ziekteverzuim voor de BV Nederland zijn hierdoor inmiddels hoger dan de achttien miljard euro die zij berekende voor 2021. Psychische klachten, zoals overspannenheid of een burn-out, zijn belangrijke oorzaken van langdurig verzuim. 

Naast de bekende werkdruk in de zorg en kinderopvang, ziet Nationale-Nederlanden dat ook in de horeca het ziekteverzuim steeds meer stijgt. In die sector ligt het aantal nieuwe ziekmeldingen in het derde kwartaal van 2022 twaalf procent hoger dan het derde kwartaal van 2021. 

Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden: “20 jaar geleden zagen we het verzuimpercentage ook boven de vijf procent stijgen. Door het invoeren van de wet verbetering poortwachter in 2002, werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Het gevolg? Een forse daling van het ziekteverzuim. Het laat zien dat aandacht voor werknemers zijn vruchten afwerpt. Nu, twintig jaar later, roepen wij werkgevers op om opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren.” 
 

Gerelateerde artikelen