Stijgende stikstofuitstoot maritieme logistiek heeft impact op CSDDD

CSDDD en CSRD in maritieme handel & logistiek

De uitstoot van stikstofoxiden in de zeevaart is hoger dan verwacht, ondanks strengere emissie-eisen voor nieuwe zeeschepen. Dit blijkt uit recent onderzoek van TNO in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bevindingen baren zorgen vanwege de negatieve impact op gezondheid en milieu, en kunnen financiële en compliance-implicaties hebben voor bedrijven in de maritieme sector.

  • Zeevaart stoot meer stikstof uit ondanks strengere regels
  • Satellietmetingen bieden nieuwe mogelijkheden voor emissiecontrole
  • Aanpassing wet- en regelgeving noodzakelijk voor effectieve handhaving

De hogere uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat schepen bij lage snelheden relatief veel stikstofoxiden uitstoten. De huidige regelgeving houdt onvoldoende rekening met deze factor. Daarnaast blijken de certificaten van scheepsmotoren niet altijd een betrouwbare indicator voor de daadwerkelijke uitstoot in de praktijk, zo stelt de inspectiedienst.

Gevolgen voor gezondheid en milieu

De verhoogde stikstofuitstoot heeft negatieve gevolgen voor zowel de volksgezondheid als het milieu. Stikstofoxiden dragen bij aan luchtvervuiling, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidskwesties. Bovendien slaat stikstof neer op water en land, wat schadelijk is voor ecosystemen.

Beperkte mogelijkheden voor effectieve controle

De ILT signaleert dat het huidige toezicht tekortschiet. De inspectie kan momenteel alleen certificaten van scheepsmotoren controleren, maar niet de daadwerkelijke emissies meten. Dit beperkt de effectiviteit van handhaving en het stimuleren van naleving.

Satellietmetingen bieden nieuwe mogelijkheden

TNO-onderzoekers hebben gebruik gemaakt van satellietmetingen om de uitstoot van individuele schepen nauwkeurig in kaart te brengen. Deze technologie biedt perspectief voor wereldwijde monitoring en gerichte inspecties van schepen met hogere emissies dan verwacht.

Implicaties voor CSDDD en CSRD

De hogere uitstoot in de zeevaart heeft gevolgen voor de implementatie van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederland. Bedrijven in de maritieme sector zullen hun rapportage over emissies moeten aanscherpen en mogelijk investeringen moeten doen in schonere technologieën om aan de strengere eisen te voldoen.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Aanpassing wet- en regelgeving noodzakelijk

De ILT roept op tot aanpassing van de huidige wet- en regelgeving. Er wordt gepleit voor de mogelijkheid om bij inspecties daadwerkelijke emissies te meten en voor verplichte automatische emissiemetingen en -opslag op nieuwe schepen.

Wereldwijde aanpak vereist

De problematiek van verhoogde stikstofuitstoot in de zeevaart is niet beperkt tot Nederland. Een effectieve aanpak vereist internationale samenwerking en afstemming van regelgeving. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) speelt hierin een cruciale rol.

Kosten en kansen voor de maritieme sector

De noodzaak om emissies te verlagen zal leiden tot extra kosten voor rederijen en andere maritieme bedrijven. Tegelijkertijd ontstaan er kansen voor innovatieve oplossingen en duurzame technologieën in de scheepvaart.

Gerelateerde artikelen