Yuki ontvangt keurmerk Zeker-OnLine

Online boekhoudplatform Yuki heeft het keurmerk Zeker-OnLine ontvangen. Het door Zeker-OnLine opgestelde normenkader is getoetst door IT-auditor 3Angles B.V. en heeft geresulteerd in een ISAE-3402 type twee rapport.

Dit rapport is de basis waarop het bestuur van Zeker-OnLine het keurmerk heeft toegekend. Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online diensten. Yuki bewijst met het behalen van dit keurmerk dat het staat voor betrouwbaarheid, veiligheid, juridische zekerheid en continuïteit.

“Wij zijn de afgelopen jaren heel hard gegroeid. Nu was het tijd de kwaliteit en veiligheid van ons boekhoudplatform integraal te maken binnen onze organisatie met dit keurmerk”, aldus Peter van Haasteren, algemeen directeur Yuki. “Het certificaat dat we ontvingen verklaart dat onze software voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden in het normenkader voor Zeker-OnLine. Elk jaar vindt de audit plaats om continu de kwaliteit van de gecertificeerde diensten te kunnen vaststellen. Wij zijn trots op het behaalde resultaat.”

Stichting Zeker-OnLine

In 2013 is de stichting Zeker-OnLine opgericht. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en verleent een keurmerk pas nadat op basis van een externe en onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-OnLine.

Samenwerking

Het Keurmerk en de Stichting is het resultaat van een nauwe samenwerking van softwareleveranciers van online boekhoudpakketten, IT-auditors en ECP|Platform voor de Informatiesamenleving. Met het gezamenlijk doel de administratie meer te automatiseren en gemakkelijker te maken voor ondernemers, maar wel zo dat het ook veilig en betrouwbaar is. Deze twee laatste aspecten zijn voor de ondernemer moeilijk te beoordelen daarvoor is het Keurmerk Zeker-OnLine. Voor het Keurmerk is het dus te allen tijde van belang dit vertrouwen waar te maken.