Woningverkopen naar recordhoogte

De Nederlandse huizenmarkt blijft positief verrassen. In augustus lag het aantal transacties een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. De woningprijzen stegen met liefst 6%. Dit is de grootste stijging in veertien jaar tijd.

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Woningmarktmonitor van ABN Amro.

Hypotheekrente

De belangrijkste verklaring voor de aanhoudende verbetering van de woningmarkt vormt de hypotheekrente. Die blijft dalen, vooral als gevolg van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Een andere oorzaak vormt de economie. Terwijl de economie groeit en de situatie op de arbeidsmarkt verbetert, blijken de nadelige gevolgen van de Brexit-uitslag tot dusver mee te vallen. Dat sterkt het vertrouwen bij huizenkopers. Daarnaast is er de inhaalvraag. Na jaren van uitstel zet een steeds grotere groep kopers de stap naar een nieuwe woning. Verder vergroot de huurstijging van de afgelopen jaren de belangstelling voor kopen. Een meerderheid van de huishoudens heeft weer een voorkeur voor kopen. Tot slot speelt mee dat er relatief weinig nieuwe woningen bij komen. Capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars en gemeenten dragen bij aan krapte op de woningmarkt.

Prognoses verhoogd

Deze combinatie van factoren vormt voor ABN Amro aanleiding om de prognoses opnieuw te verhogen. Dit jaar stijgen de prijzen niet met 4%, zoals eerder aangegeven, maar met 5%. Omdat de forse waardestijging aan het eind van 2016 het prijsgemiddelde van 2017 omhoog duwt, wordt ook de prognose voor 2017 verhoogd van 3% naar 5%. Verder denkt ABN Amro dat de verkopen dit jaar nog harder stijgen dan voorzien, met 20% in plaats van 15%. Hiermee bereiken de verkopen een record. In 2017 stokt de verkoopstijging, onder andere vanwege toenemende schaarste aan voor verkoop geschikte woningen.

Gerelateerde artikelen