WNT: nieuw protocol en deadline correcties

Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd. Het betreft een grondig herziene versie.

Hierover bericht PwC. 

Wat betekent dit voor WNT-instellingen?
De accountantscontrole 2017 op de WNT wordt risicogericht, met meer aandacht voor interne beheersing en met minder aandacht voor details. Het protocol geeft aan dat de accountant verwacht dat de WNT-instelling haar WNT-positie zelf al heeft gecontroleerd. Dit zal van veel instellingen nog de nodige aandacht vergen. Daarnaast blijven alle wettelijke verplichtingen onverminderd van kracht. Zaken als de correcte fiscale behandeling van declaraties van topfunctionarissen, blijven dus belangrijk. 

Zie de volgende video voor een korte bespreking van het nieuwe controleprotocol:

https://youtu.be/N_ev-0lM7Qc

Deadline WNT-correcties
Ook nieuw is dat eventuele onverschuldigde betalingen, mits terugbetaald voordat het financieel verslaggevingsdoument is vastgesteld, niet meer gepubliceerd hoeven te worden. Dit nieuwe voorschrift geeft iets meer tijd om te controleren of aan alle WNT-verplichtingen wordt voldaan.

Gerelateerde artikelen