Wiebes komt met wetsvoorstel fiscale vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat een wetsvoorstel voorbereiden om uitkeringen uit het Artikel 2-Fonds, een door Duitsland ingestelde compensatieregeling voor Joodse vervolgingsslachtoffers, vrij te stellen van belastingheffing. De gerechtigden over deze uitkeringen zijn nu nog premie volksverzekeringen verschuldigd en de uitkeringen behoren tot het toetsingsinkomen voor toeslagen.

Dit zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Volgens Wiebes zal bij de voorbereiding van het wetsvoorstel met zorgvuldigheid gekeken worden naar aspecten als gelijkheid en precedentwerking om de beoogde maatregel deugdelijk te onderbouwen. Wiebes: ‘Het is immers niet de rechter, maar juist de wetgever die er verantwoordelijk voor is dat wettelijke regels niet in strijd komen met grondrechten en algemeen geldende rechtsbeginselen. Bij de adviesaanvraag voor dat wetsvoorstel wil ik dan ook voor dit punt de bijzondere aandacht van de Afdeling advisering van de Raad van State vragen. Mocht de Raad van State van mening zijn dat het wetsvoorstel op dit punt de toets der kritiek niet kan doorstaan dan zal ik niet overgaan tot indiening.’

Gerelateerde artikelen