Werkloosheid onder jongeren neemt sterk af na heropening economie

De jeugdwerkloosheid in Nederland is de afgelopen maanden flink gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er sinds april tienduizenden jongeren aan het werk gegaan, geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen. Daardoor heeft de werkloosheid in de groep van 15 tot 25 jaar zijn laagste stand bereikt sinds het begin van de coronacrisis.

In april waren er nog 128.000 jongeren werkloos. Dit aantal was vorige maand afgenomen tot 107.000. Het aantal werkende jongeren nam in deze periode toe met 40.000. Daarmee was in juli nog 7,3 procent van de jongeren werkloos. Bij het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar bedroeg de werkloosheid onder jongeren nog 6,3 procent.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de laatste tijd weer diverse branches opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hier de laatste tijd van geprofiteerd.

Bijvoorbeeld in de horeca, een sector waar van oudsher veel jongeren werken, zijn weer veel nieuwe krachten aangenomen. Eind april gingen de terrassen weer open en vanaf begin juni mochten cafés en restaurants ook binnen weer gasten ontvangen. Daarom had de horeca een grote behoefte aan personeel. Het aantal vacatures ligt daar relatief gezien ook het hoogst vergeleken met alle andere sectoren.

De algehele werkloosheid in Nederland bedroeg in juli nog maar 3,1 procent van de beroepsbevolking, van 3,2 procent een maand eerder. Het CBS telde in totaal 289.000 werklozen. Daarmee was juli de tweede maand op rij dat er minder dan 300.000 werklozen waren. De laatste keer dat dit het geval was, was in maart 2020 aan het begin van de coronacrisis.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 224.200 WW-uitkeringen. Dat waren er 14.100 minder dan in juni. Vooral in de horeca en de catering merkte het UWV een sterke afname, met een daling van dik 16 procent. Daarentegen nam het aantal uitkeringen vanuit het onderwijs in juli ruim 8 procent toe. Dit is een gebruikelijke ontwikkeling in de zomermaanden en heeft te maken met het aflopen van tijdelijke arbeidscontracten aan het einde van het schooljaar.