Werkloosheid daalt in april weer

Werkloosheid daalt tot 3,4 procent.

De werkloosheid in Nederland is in april licht afgenomen, na een stabilisering in de voorgaande maand. De arbeidsmarkt is al geruime tijd erg krap en economisch mindere vooruitzichten hebben daar weinig verandering in gebracht.

Vorige maand zat 3,4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. In maart bleef de werkloosheid vrijwel stabiel op 3,5 procent.

In april waren 343.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 6000 per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9000 per maand en bedroeg 9,7 miljoen. Daarmee heeft iets meer dan 73 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een baan. Dit percentage is sinds december ongeveer even hoog gebleven.

In april hadden 3,6 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Over het algemeen is de werkloosheid het hoogst bij jongeren van 15 tot 25 jaar. Onder hen nam de werkloosheid de afgelopen maanden toe, van 7,5 procent in december vorig jaar naar 7,9 procent in april. Dat is wel iets minder dan de 8 procent in maart. Bij 45-plussers is de werkloosheid het laagst. In april ging het om 2,1 procent. Dat is het laagste percentage sinds 2003.

Met de daling van de werkloosheid onder 45-plussers nam ook het aandeel langdurig werklozen af. Langdurige werkloosheid komt doorgaans het vaakst voor bij 45-plussers. Bij jongeren is de werkloosheid vaker van korte duur. Van de werklozen in het eerste kwartaal van 2023 was 18 procent langdurig werkloos. Begin 2015 was dit nog 43 procent.

Het UWV verstrekte in april 156.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1900 minder dan in maart. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in bijna alle sectoren af in april. De grootste afname was bij uitzendbedrijven, landbouw en bouw.