Werkgeverspremies lopen iets op

De premies voor de arbeidsongeschiktheid- en ziektewetverzekeringen gaan in 2020 iets omhoog.

Volgens uitkeringsinstituut UWV stijgt de gemiddelde WGA-premie (arbeidsongeschiktheid) met 0,01 procentpunt tot 0,76 procent. Bij de Ziektewet gaat het om een premiestijging van 0,09 procentpunt tot 0,52 procent.

Ieder jaar dragen werkgevers werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Daarmee verzekeren zij het personeel onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De stijgende lasten worden volgens het UWV mede veroorzaakt door gewijzigde regels.

Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze het risico privaat af te dekken of zich publiek te verzekeren via het UWV. Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om hun keuze voor privaat of publiek te bepalen

Gerelateerde artikelen