Werkgeversorganisaties willen meer steun voor ondernemers

VNO-NCW en MKB-Nederland willen verder uitbreiding van de steunpakketten door het kabinet.

Ondernemers die geraakt worden door de lockdownmaatregelen van het kabinet, worden zelf nog niet gecompenseerd voor geleden schade. Verder vallen nog altijd veel ondernemers "buiten de boot" bij de toekenning van crisissteunmaatregelen. Dat zijn voor MKB-Nederland en VNO-NCW punten van aandacht in vervolggesprekken met de beleidsmakers.

De organisaties drongen eerder bij het kabinet aan op verruiming van de steunpakketten. Daar heeft het kabinet in de ogen van de organisaties snel mee doorgepakt. Zo zijn de drempels verlaagd voor de loonsteun via de NOW alsook de vastelastencompensatie via de TVL. Maar er is volgens de organisaties meer nodig.

Gerelateerde artikelen