Werkgevers opgelucht dat hulppakketten blijven.

De verlenging van het steunpakket kost de schatkist 6 miljard euro extra. De duurste maatregel is het verlengen van de loonsubsidieregeling NOW (2 miljard euro).

In totaal kostten de steunregelingen in de coronacrisis tot nu toe ongeveer 80 miljard, melden de ministers die de verlenging aankondigen.

De steunregelingen worden met drie maanden verlengd, tot het einde van september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen. Ook worden de mogelijkheden om steun te krijgen voor met name grote ondernemingen wat verruimd.

Zo wordt de vastelastenregeling niet meer als omzet berekend bij het vaststellen van de loonsubsidie NOW. De hoogte van de NOW is afhankelijk van het omzetverlies, maar in eerste instantie moest de ontvangen TVL wel nog bij de omzet worden opgeteld. Daardoor viel de NOW vaak lager uit, omdat het omzetverlies door de steun op papier minder groot was.

Voor de NOW 3 en 4 (de loonsubsidie over de periode vanaf oktober 2020) geldt dit dus niet meer. Ondernemers die van beide regelingen gebruikmaakten vonden het vaak "onrechtvaardig" dat de TVL kon zorgen voor een lager bedrag aan loonsubsidie.

Met name grote winkelbedrijven klaagden dat zij minder steun kregen dan kleinere ondernemers in dezelfde branche, doordat een maximum geldt voor de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Dat plafond wordt nu voor grote bedrijven verdubbeld naar 1,2 miljoen euro vanaf het tweede kwartaal.

Het kabinet wil zoveel mogelijk bedrijven die in de kern gezond zijn helpen de crisis door te komen. Aan de andere kant is het ook een risico om te lang door te gaan met steunmaatregelen, omdat die de normale economische ontwikkeling moeilijker maken.

Het kabinet doet ook een klemmend beroep op bedrijven om alleen gebruik te maken van steun als dat echt nodig is. "De steun is nadrukkelijk bedoeld voor bedrijven die nog worstelen met de coronamaatregelen, als laatste steun in de rug", aldus minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Nu bijvoorbeeld winkels, terrassen en sportscholen weer open zijn, en er langzaamaan steeds meer mogelijk wordt, kunnen volgens Hoekstra veel bedrijven alweer op eigen kracht inkomsten genereren.

De regelingen die bedrijven helpen makkelijker aan krediet te komen, worden tot het eind van het jaar verlengd. De  steun aan de cultuur en sport wordt nog een kwartaal doorgezet, evenals de regelingen voor de land- en tuinbouw.

Voor dierentuinen is 42,5 miljoen uitgetrokken omdat zij in het tweede kwartaal de deuren nog een tijdje dicht moesten houden. Vanaf juni kunnen ondernemers die met traditionele charterjachten werken (de zogenoemde bruine vloot) specifieke steun aanvragen over de periode 1 april tot 31 december 2020.

Na 1 juli lopen de meeste regelingen af die ondernemers financieel steunen in de coronacrisis, maar er komen nog drie maanden steun bij. De tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven langer bestaan, omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. 

Wat de verlenging precies gaat kosten, is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het laatste kwartaal van het jaar. De verwachting is dat de economie zich snel zal herstellen als ook de coronamaatregelen worden losgelaten.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het steunpakket voorlopig met drie maanden wordt verlengd en iets wordt verruimd. Dat laten de organisaties weten in reactie op het nieuws dat het kabinet de coronasteunmaatregelen verlengt. Ze hadden gepleit voor verlenging van de steun tot aan het einde van het jaar.

"Macro-economisch mag het de goede kant op gaan, op microniveau is dat heel anders en zijn er nog steeds ondernemers die het heel moeilijk hebben, volledig buiten hun eigen schuld om. Ondernemers die hun zaak weer gedeeltelijk mogen openen, zijn ook niet in één keer uit de problemen", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De werkgevers noemen het een goede zaak dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen met het aflossen van hun schulden bij de Belastingdienst en daarvoor ook langer de tijd krijgen.

Ze krijgen ook meer steun doordat de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) niet meer wordt meegeteld als omzet voor de loonsubsidieregeling NOW. De werkgevers zijn ook blij dat het plafond voor de TVL wordt verhoogd van 600.000 euro naar 1,2 miljoen euro.

De werkgeversorganisaties noemen het wel teleurstellend dat de overheid en de uitvoeringsinstanties "nog altijd niet in staat zijn maatwerk te leveren". Volgens hen krijgen er nog steeds ondernemers geen steun, terwijl ze aantoonbaar omzetverlies lijden door de coronamaatregelen.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen