‘Werkgevers betalen teveel sociale verzekeringspremies’

Werkgevers laten steeds grotere geldbedragen liggen als gevolg van het fors groeiende aantal sociale regelingen, die bovendien snel wijzigen. Ook is het steeds moeilijker om van de Belastingdienst geld terug te krijgen. Momenteel kan minder dan de helft van de werkgevers (45%) bij de salarisadministratie op kosten besparen, tegen 46% in 2013.

Dat concludeert risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon op basis van tweejaarlijks onderzoek naar de afdrachten van sociale verzekeringspremies onder bijna 350 organisaties met meer dan 50 werknemers. De meest uiteenlopende mogelijkheden en voorzieningen voor werkgevers tussen 2009 en 2015 werden onderzocht.

Gemiddeld ruim 100.000 euro teveel betaald

Hoewel het aantal werkgevers dat geld laat liggen gelijk is gebleven, zijn de misgelopen bedragen gegroeid. Werkgevers met meer dan 250 werknemers die de salarisadministratie in eigen beheer hebben, betalen gemiddeld ruim 100.000 euro teveel aan sociale verzekeringspremies. Tussen 2009 en 2012 lag dat bedrag nog iets onder een ton. In sommige individuele gevallen betalen werkgevers wel meer dan 900.000 euro teveel.  Het onderzoek toont ook aan dat 1% van de organisaties juist te weinig heeft afgedragen en daardoor het risico op een naheffing loopt. Dit was 2 jaar geleden nog 4%.

Groeiend aantal regelingen werkt fouten in de hand

Werkgevers maken de meeste fouten in hun salarisadministratie door een verkeerde toepassing van wet- en regelgeving. Terwijl het aantal regelingen tussen 2009 en 2012 afnam, kwamen er sinds 2013 netto maar liefst 15 nationale en internationale regelingen met betrekking tot subsidies en premiekortingen bij. Voorbeelden van nieuwe regelingen zijn de diverse overgangsregelingen voor vijftigplussers en regelingen rond duurzame inzetbaarheid.

De regelingen die een werkgever zelf moet organiseren, blijken de moeilijkste te zijn. Een voorbeeld hiervan is de regeling voor vijftigplussers die voorafgaand aan het dienstverband een WW-uitkering hebben genoten. Werkgevers kunnen hiervoor 7.000 euro premiekorting toepassen, mits de werkgever een doelgroepverklaring in bezit heeft én heeft verwerkt.

‘Belastingdienst biedt weinig hulp’

Bij het terugvragen van onnodig betaalde premies krijgen salarisadministrateurs volgens Aon doorgaans opvallend weinig hulp van de Belastingdienst. Die geeft meestal het advies om opnieuw aangifte te doen, maar dat is zelden een oplossing: veel werkgevers zijn de afgelopen jaren van softwarepakket gewisseld en kunnen niet meer opnieuw aangifte doen vanuit het oude pakket. ‘Het is goed dat politiek en werkgeversorganisaties het voor werkgevers aantrekkelijker willen maken om personeel aan te nemen, maar dan moeten salarisadministrateurs wel het overzicht aan regelingen behouden. Anders streven diezelfde regelingen hun doel voorbij,’ zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Corporate Wellness. ‘De regelingen groeien niet alleen in aantal; ze zijn ook steeds complexer. Dat maakt het voor werkgevers alleen maar lastiger om tot besparingen te komen.’

Er zijn inmiddels 85 regelingen voor werkgevers om gebruik te maken van subsidies, afdrachtverminderingen of variabele sociale verzekeringspremies, zoals de gedifferentieerde WGA-premie of de sectorpremie voor de Ziektewet. In 2013 waren dat er nog 70. ‘Hoewel de regelingen bedoeld zijn om werkgevers te helpen, zien we in de praktijk dat salarisadministrateurs ermee worstelen. Er komen steeds nieuwe regels bij en bestaande regelgeving verandert doorlopend. Veel organisaties lukt het niet om dat continu bij te houden. Zij laten daardoor veel geld liggen,’ stelt Rijnbeek.

Advies: administratie onderzoeken

Aon adviseert organisaties om de salarisadministratie onder de loep te nemen. Zo kan worden onderzocht of alle regelingen optimaal worden benut. Organisaties moeten hierbij ook rekening houden met de salarisadministratie van de laatste jaren, want werkgevers kunnen tot vijf jaar terug correcties uitvoeren op hun administratie.