‘Werkgevers in financiële problemen door onvoorziene premiestijging’

Bij het afsluiten van een nieuw pensioencontract bij een verzekeraar zorgen onvoorziene premiestijgingen voor grote financiële problemen bij werkgevers. Werkgevers met een aflopend pensioencontract worden geconfronteerd met premiestijgingen variërend van 20 tot soms wel meer dan 100%. Dit kan leiden tot rode cijfers. Hiervoor waarschuwt Jaap Harmsen, directeur bij adviesbureau Pensioen Perspectief.

‘De historisch lage marktrente en de hogere levensverwachting nopen verzekeraars om bij een nieuw pensioencontract hogere premies in rekening te brengen. Dit treft werkgevers met een eindloon- en middelloonregeling, de helft van het aantal verzekerde pensioenregelingen in Nederland. Het belang is enorm. Ruim 14.000 werkgevers met totaal ruim 440.000 werknemers hebben een dergelijke pensioenregeling. Deze groep moet oppassen dat de premiestijging niet resulteert in rode cijfers,’ aldus Jaap Harmsen.

De marktrente die verzekeraars hanteren voor eindloon- en middellooncontracten bedraagt op dit moment ongeveer 0,8 %. Terwijl veel aflopende pensioencontracten zijn gebaseerd op een rekenrente van 3,0%. Dat drijft de prijs van pensioen omhoog. Anders gezegd, de prijs van een kilo pensioen is drastisch gestegen. Daar worden werkgevers mee geconfronteerd als het pensioencontract (de uitvoeringsovereenkomst) eind dit jaar afloopt. 

In onderstaande tabel is de impact op de pensioenpremie nader uitgewerkt.

Item                                                        Premiestijging
Toename levensverwachting                            +10%
Rekenrente van 3,0 naar 2,5%                        +20%
Extra opslag i.v.m. marktrente 0,8%                +80%
Totale premiestijging                                       110%

Drie tips voor werkgevers:
• Controleer de grondslagen in het huidige contract om zo een inschatting van de premiestijging te kunnen maken;
• Onderzoek de impact op de eigen bijdrage van werknemers, stijgt die eveneens?;
• Overweeg of alternatieven, zoals een beschikbare premieregeling of overstappen naar een pensioenfonds, passend zijn.

Gerelateerde artikelen