Werkgevers: Beloning niet automatisch koppelen aan anciënniteit

Arbeidsvoorwaarden zouden niet langer gekoppeld moeten worden aan de tijd die iemand heeft doorgebracht bij een werkgever of in een bepaalde functie. Dat geldt vooral voor beloningssystemen. Om deze generatieproof te maken, moet worden gekeken naar toegevoegde waarde en inzetbaarheid van werkenden en moet beloning niet automatisch gekoppeld worden aan anciënniteit. Dat zeggen werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in de vrijdag gepubliceerde arbeidsvoorwaardennota.

Verder zouden mensen weer de regie over hun eigen loopbaan moeten nemen. Dat wil zeggen dat zij zich vaker en sneller rekenschap geven van hun positie op de arbeidsmarkt, ook al lijkt de huidige situatie zeker. De arbeidsvoorwaarden kunnen daar beter op worden ingericht, aldus de werkgeversorganisaties. Dat betekent dat de werknemer ondersteund wordt bij scholing en loopbaanontwikkeling. Maar dat hij ook de plicht heeft om van die ondersteuning gebruik te maken en zelf meer initiatieven moet nemen.

MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN vragen ook aandacht voor, onder meer, het bevorderen van diversiteit in de bedrijven. En voor het opnemen van lage loonschalen om mensen met arbeidsbeperkingen meer kans te bieden op regulier werk.

 Nota arbeidsvoorwaarden 2016

Gerelateerde artikelen