Werkgever mag arbeidsovereenkomst na 2 jaar arbeidsongeschiktheid laten voortbestaan

Werkgevers kunnen er voor kiezen om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker in stand te houden, omdat dat voordeliger kan zijn dan het betalen van de verplichte transitievergoeding bij ontslag.

Dit meldt Baker Tilly Berk op basis van een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag. Uit de beschikking van het hof blijkt dat het de werkgever namelijk vrij staat om de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker (slapend) in stand te laten, ook als de reden daarvoor is gelegen in het feit om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Baker Tilly Berk adviseert om per arbeidsongeschikte medewerker te oordelen of het in stand houden van het slapende dienstverband opweegt tegen het verschuldigd zijn van een transitievergoeding. De keuze voor het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst is overigens niet zonder verplichting. Als een medewerker onverwacht alsnog herstelt, is de werkgever verplicht tot reïntegratie-inspanningen.

Gerelateerde artikelen