Wereldwijde standaards voor interne auditiors gepubliceerd

De Global Internal Audit Standards worden van kracht in 2025.

Het Institute of International Auditors (IIA) heeft nieuwe wereldwijde auditstandaards gepubliceerd. Ze gelden ook voor interne auditors in Nederland. De werking ervan gaat in 2025 in.

De conceptversie van de Global Internal Audit Standards zijn al eerder voorgelegd ter consultatie. Wereldwijd zijn daar zestienhonderd reacties op gekomen.

Peter Hartog, Directeur Vaktechniek van IIA Nederland, meent dat de standaarden voor een internal audit functie van de toekomst zijn vastgesteld. Hij denkt dat ze het beroep naar een hoger niveau tillen en interne auditors ondersteunen bij het uitvoeren van audits, ongeacht waar dat gebeurt.

De standaards zijn onderverdeeld in vijf domeinen:

  1. Doel van Internal Auditing – uitleg van de waarde propositie van internal auditing inclusief de kernelementen van het beroep.
  2. Ethiek en Professionaliteit – de gedragscode met principes en standaarden over integriteit, objectiviteit, competentie, professionele zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
  3. Het besturen van de interne auditfunctie – principes en standaarden plus essentiële voorwaarden voor het opzetten van een onafhankelijke, effectieve interne auditfunctie met succesvolle relaties tussen de raad van bestuur, het senior management en de chief audit executive.
  4. Managen van de interne auditfunctie – principes en standaarden voor chief audit executives om strategisch te plannen, middelen te beheren, effectief te communiceren met belanghebbenden en de kwaliteit van de interne auditfunctie te verbeteren.
  5. Uitvoeren van interne auditdiensten – principes en standaarden die de fundamentele elementen beschrijven van het plannen, uitvoeren en communiceren van audits en adviezen.

Lees hier de Global Internal Audit Standards

 

 

Gerelateerde artikelen