‘Wereldwijde M&A-vooruitzichten blijven optimistisch’

De wereldwijde M&A-vooruitzichten blijven optimistisch, aldus de 15e Global Capital Confidence Barometer van EY, een enquête onder meer dan 1.700 topbestuurders in 45 landen.

In de komende 12 maanden verwacht meer dan de helft (57%) van de bedrijven een deal te gaan doen – het op één na hoogste percentage in de zevenjarige historie van de Global Capital Confidence Barometer. Daarnaast verwacht meer dan 90% van de topbestuurders dat de M&A-markt het komende jaar zal verbeteren of stabiel zal blijven.

Maurice van den Hoek en Steven Spiekhout, partners bij EY Transaction Advisory Services: “Na een succesvol 2015 en een goed begin van 2016 met veel grote deals, zien we de afgelopen maanden minder dealactiviteit en hoofdzakelijk kleinere deals. Dit wordt gedreven door een tekort aan kwalitatief goede assets. Daarnaast vinden een aantal verkoopprocessen geen doorgang door minder goede voorbereiding en hoge prijsverwachting van verkopers. Desondanks zijn we positief over de vooruitzichten voor 2017, aangezien  er een aantal grote deals in het vat zitten.”

Gemiddelde omvang van deals neemt af

Megadeals blijven een optie, maar bedrijven richten zich in toenemende mate op kleinere deals, mede ingegeven door een toenemende interesse in startups en snel groeiende technologiebedrijven. Volgens de Barometer is de helft (49%) van de bedrijven met vijf of meer ‘kleinere’ deals bezig, een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar (12%). Spiekhout vervolgt: “Wij zien dat veel grote Nederlandse bedrijven zich naast consolidatie richten op kleinere en innovatieve startups. Verschillende grote Nederlandse bedrijven hebben hiervoor opnieuw een zogeheten Corporate Venture Funds opgezet om op die manier invulling te geven aan hun zoektocht naar innovatie.”

Waarderingen van kopers en verkopers blijven uiteen lopen

De dalende dealactiviteit van de afgelopen maanden wordt geïllustreerd door een blijvend verschil tussen de waarderingen van kopers en verkopers, de zogeheten valuation gap. Zowel Nederlandse (54%) als internationale (64%) bedrijven geven aan dat er een waarderingskloof tussen koper en verkoper bestaat van minimaal 10%. In een substantieel aantal gevallen (9% internationaal om 5% nationaal) gaat het zelfs om een gat van minstens 25%. Bovendien geven vrijwel alle ondervraagden aan dat deze kloof naar verwachting niet op korte termijn zal worden gedicht; 31% van de Nederlandse bestuurders verwacht zelfs een verdere groei.

“Na een aantal succesvolle transacties met hoge multiples in 2015 en begin 2016 zijn de prijsverwachtingen van verkopers op dit moment hoog gespannen, aldus Van den Hoek. Deze hoge verwachtingen worden versterkt door de lage rente en de hoge ‘leverage’ die banken bereid zijn te verstrekken. Wij hebben transacties voorbij zien komen waarbij staple finance werd aangeboden van 4 à 4,5x EBITDA. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een toenemend verschil in de prijsverwachting die op korte termijn niet zomaar gedicht zal worden”.

Geopolitieke zorgen en toenemend nationalisme

Geopolitieke en macro-economische onzekerheden – van valutafluctuaties tot dalende handelsstromen – zijn een toenemende zorg voor topbestuurders, zo blijkt uit de Barometer. Dit versterkt de drang om deals te doen aangezien bedrijven naar een snelle route zoeken om te groeien in een stagnerende economische omgeving. Desondanks maken deze zaken grensoverschrijdende deals wel complexer.

“De Brexit is een duidelijk voorbeeld van de huidige geopolitieke veranderingen die een impact hebben op grensoverschrijdende transacties,” aldus Van den Hoek. “Waar ik de afgelopen jaren veel Engelse private equity huizen ben tegengekomen zie ik dit jaar een duidelijke terughoudendheid bij deze partijen.” Daarnaast maakt de Brexit het Verenigd Koninkrijk minder aantrekkelijk als investeringsbestemming. Voor het eerst in de historie van de Barometer bevindt het Verenigd Koninkrijk zich niet tussen de vijf favoriete investeringsbestemmingen van de topbestuurders. “Hierdoor zien we dat investeerders hun aandacht verschuiven naar het Europese vasteland. Ik verwacht dat Nederland hier het komende jaar ook van gaat profiteren,” aldus Van den Hoek.

“Daarnaast zien we dat Chinese kopers weer een prominente rol spelen in het Nederlandse M&A-landschap. Een voorbeeld hiervan is het Attero-proces waar op dit moment verschillende Chinese partijen als geïnteresseerden worden genoemd”. Dit jaar hebben Chinese investeerders in 50 verschillende landen al voor US$160 miljard aan grensoverschrijdende transacties gedaan.

M&A-markt klaar voor groei in 2017

Ondanks de economische en geopolitieke onzekerheid blijft de intentie om deals te sluiten (57%) ruim boven het lange termijn gemiddelde van de Barometer (42%).

Spiekhout: “Bedrijven hebben een goed gevulde oorlogskas en zoeken middels M&A naar groei en innovatie. Private equity heeft nog veel ‘dry powder’ beschikbaar maar heeft momenteel wel moeite met het vinden van goede assets. Een aantal goede assets worden momenteel voorbereid voor verkoop wat de M&A-markt voor 2017 zal sterken”.

Gerelateerde artikelen