Wereldwijde lancering van methodiek om CO2-impact te meten

De 'Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard' voor de financiële sector is gelanceerd.

Dat meldt mede-initiatiefnemer Triodos Bank.  

De lancering gebeurde top 18 november tijdens de London Climate Action Week. Vanaf nu hebben wereldwijd banken en andere financials toegang tot een gratis en gestandaardiseerde methode om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan hun krediet- en beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren. De accountingstandaard is ontwikkeld door een kernteam van 16 financiële instellingen, waaronder Triodos Bank, die aangesloten zijn bij het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF).

Algemeen directeur Pauline Bieringa van Triodos Bank Nederland: “Dankzij deze nieuwe standaard kunnen banken, fondsbeheerders en verzekeraars hun koolstofemissies voor al hun kredieten en fondsbeleggingen in kaart brengen en daar vervolgens doelstellingen aan koppelen om die te reduceren. Zo kunnen financiële spelers hun klimaatbeleid concreet meetbaar en voor iedereen toegankelijk maken.”

Systeemrisico’s
De lancering vindt plaats op een moment dat de financiële sector wereldwijd steeds meer aandacht krijgt voor de gevolgen van klimaatverandering. Aandeelhouders, toezichthouders, regelgevers en belanghebbenden oefenen druk uit op de sector om een meer proactieve houding aan te nemen. Door samen met de overheid en het maatschappelijk middenveld oplossingen te ontwikkelen. De Nederlandsche Bank ziet klimaatverandering als een systeemrisico dat het Nederlandse financiële stelsel en uiteindelijk zelfs de reële economie kunnen ontwrichten.
 
Tegelijkertijd kunnen banken volgens Triodos Bank een deel van de oplossing zijn, aangezien er triljoenen aan kapitaal nodig zullen zijn in de verschuiving naar een koolstofarme economie. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. En dus welke bedrijven groeien of niet.

Katalysator voor actie
Triodos Bank behoort tot de 16 financiële instellingen die de accountingstandaard voor jaarrekeningen hebben opgesteld. "Financiële instellingen erkennen dat het meten van door hen gefinancierde emissies een katalysator voor actie is. Ongeacht hun omvang, bedrijfsmodel of waar ter wereld zij zich bevinden. De standaard levert cruciale informatie op om de schokbestendigheid van portefeuilles tegen klimaat gerelateerde risico's te 

beoordelen. Bovendien toont de standaard mogelijkheden om de decarbonisatie te financieren. Dit is hoognodig voor een snelle transitie naar een netto nul-emissiemaatschappij", zegt Peter Blom, CEO van Triodos Bank en voorzitter van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), die ook betrokken is bij de ontwikkeling van de standaard.

Lees ook: Versnellen duurzame transitie: Moed en ambitie nodig van financiële leiders

Gerelateerde artikelen