Wereldwijd worstelen grote ondernemingen met hun digitale strategie

Grote ondernemingen ondervinden wereldwijd aanzienlijke problemen met het vormgeven van hun digitale strategie. Dit blijkt uit de CIO Survey 2015 van Harvey Nash en KPMG. Aan het onderzoek werkten wereldwijd bijna 4.000 CIO’s mee.

Hoewel digitale innovatie de bestuursagenda van de bedrijven in het algemeen beheerst, hebben de ondernemingen moeite om hun strategie hieraan aan te passen. Vooral het tempo waarin de digitalisering zich voltrekt en de dringende noodzaak om te innoveren maakt het voor bedrijven lastig een digitale ondernemingsstrategie te realiseren en de noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis te halen. De onderzochte bedrijven beschouwen het aantrekken van specialisten die in staat zijn big data te analyseren op dit moment als het meest nijpende probleem.

Zo’n 75% van de onderzochte CIO’s geeft aan dat de onderneming nog niet beschikt over een digitale ondernemingsstrategie. Twee derde van de onderzochte CIO’s verwacht dat de digitalisering de huidige bedrijfsvoering ingrijpend zal veranderen. En een meerderheid verwacht dat de gevolgen van deze disruptie binnen nu en twee jaar merkbaar zullen zijn.

Opmars Chief Digital Officer

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemingen in hun poging om een digitale strategie van de grond te krijgen er steeds vaker toe overgaan om naast de Chief Information Officer (CIO) een Chief Digital Officer (CDO) te benoemen die die digitale strategie van de onderneming voor zijn rekening neemt. ‘De opmars van de Chief Digital Officer is opvallend’, zegt William Koot, partner bij KPMG Management Consulting. Koot: ‘Het is een signaal dat de nood bij de bedrijven kennelijk hoog is, dat zij vaart willen maken met de ontwikkeling van hun digitale activiteiten en op zoek gaan naar de noodzakelijke competenties.” Overigens verschillen de verantwoordelijkheden van de CDO bij de bedrijven aanzienlijk. Bij minder dan de helft van de bedrijven heeft de CDO de volledige verantwoordelijkheid voor de digitale strategie. De overige bedrijven delen met name de CIO, de CMO en de CEO het leiderschap toe. Bij één op de vier bedrijven is de digitale strategie op dit moment nog het exclusieve domein van de marketingafdeling, een opvallende daling met 16% ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn organisaties met een sterke samenwerking tussen CMO en CIO zeer succesvol.’

Accent niet langer op kostenbeheersing

Om te voldoen in de personeelsbehoefte blijken steeds meer bedrijven een beroep te doen op mensen van buiten. De helft van de CIO’s geeft aan dat zij externen inhuren om te kunnen voorzien in de noodzakelijke vaardigheden die zij binnen de eigen onderneming ontberen. ‘De invloed van dit tekort laat zicht steeds sterker gelden’, zegt Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash. ’t Jong: ‘Vooral als het gaat om functies op  het gebied van enterprise architecture, big data en project management. Er blijken zich verder aanzienlijke verschuivingen voor te  doen in de voornaamste redenen om IT in te zetten in een organisatie. Het verbeteren van processen en efficiency is belangrijker geworden dan kostenbeheersing. CIO’s vinden IT-projecten die geld opleveren belangrijker dan IT-projecten die geld besparen. Bijna 40% van de CIO’s kent aan het leveren van analytische informatie en business intelligence de hoogste prioriteit toe.’

Zoektocht buiten de geijkte paden

Hoewel 2015 voor veel CIO’s een jaar vol uitdagingen zal zijn, zien zij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. ’t Jong: ‘Het leidt in de ogen van de CIO geen twijfel dat de digitale revolutie een realiteit is en dat zij snel zullen moeten bewegen om de kansen te verzilveren die zich aandienen. Maar waar nieuwe kansen zich aandienen, heeft de CIO ook te maken met een aantal bekende obstakels uit het verleden. Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn nieuwe vaardigheden essentieel. De CIO die voorop loopt zoekt dat ook buiten de geijkte paden om nieuw talent in te lijven, paden die soms buiten de traditionele IT-afdelingen liggen.’

Gerelateerde artikelen