Water: een urgent en complex accountancyprobleem

De International Federation of Accountants publiceert een oproep van wetenschappers om ook als accountants een positieve rol te gaan spelen bij het beheer van deze almaar schaarser en crucialer asset.
In de aanloop naar de meest recente Davos-bijeenkomst van het World Economic Forum publiceerde het WEF een lijst met de grootste risico’s die de wereldeconomie bedreigen. Water, dat wil zeggen gebrek aan drinkwater, staat volgens de experts op nr 1, als het gaat om gevaar voor vrede en stabiliteit. De bewoners van hetr rijkste land ter wereld, Californië, weten daar intussen van mee te praten.
 
Accounting kan en moet een rol spelen in het beheersen en mitigeren van dit risco, schrijft een groep internationale wetenschappers onder leiding van Dr. Martin Keulertz, research fellow aan de Humboldt Universiteit in Berlijn.
Daarvoor is wel noodzakelijk om internationale standaards te ontwikkelen voor de rapportage over het waterverbruik in de landbouw (goed voor 70% van het zoetwaterverbruik) en de industrie (20%). Voor de consument blijft slechts 10% over, en die 10% wordt van alle kanten bedreigd.
Overigens, stellen zij, moeten die cijfers meteen aangepast worden: via recycling en zuivering komt het werkelijk verbruik van de landbouw eerder uit op 92% van al het beschikbare zoete water, met 5% voor de industrie en slechts 3% die resteert voor de huishoudens. Een illustratie van het probleem dat de wetenscahppers aankaarten!
 
Er dient dus snel een debat gevoerd te worden over hoe we via de administratie van het waterverbruik de bijbehorende (enorme) risico’s beter kunnen beheersen. Duurzaamheidsrapportages volgens  het Global Reporting Initiative (GRI) en the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) bieden nu een vrijwillige basis; in sommige landen is dat zelfs al wettelijk verplicht. De Natural Capital Coalition streeft vanuit het United Kingdom naar een universele methode om externe risico’s te waarderen, waaronder ook die rond drinkwater.  
 
Maar het belangrijkste probleem ligt dus in de vraag hoe we de schaarse watervoorraden mondiaal gaan administreren – inclusief meting, quantificering en prijsstelling. Dan pas kunnen we effectief gaan bezuinigen en (her)verdelen.
 
Meer over dit prangende vraagstuk en de rol van accountants in en buiten de business leest u via 
Gerelateerde artikelen